Stataut. revisor Oluf Chr. Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Der uddeles et antal legater i størrelsesordenen 10.000-20.000 kr. fortrinsvis til studerende uden væsentlige økonomiske midler.


Legatet kan søges af: • Studerende ved den tidl. Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole*.

 • Studerende ved handelshøjskolerne, både erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige studieretninger, herunder merkonomprøver

 • Ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskoler

 • Fysioterapeutstuderende på professionshøjskolerne samt teologistuderende ved universiteterne.


* Dvs. studerende inden for Agronomi, Jordbrugsøkonomi, Horticulture, Landskabsarkitektur, Forest and Nature Management, Food Science and Technology, Environmental Chemistry, Human ernæring, Landskabsforvaltning, Agricultural development, Biology - Biotechnology, Parasitology, Env. and Natural Ressource, Klinisk Ernæring, Gastronomi og Sundhed, Env. Chemistry and Health, Animal Science og Veterinærmedicin.


Kriterier for udvælgelse: • Ved kandidatudd.: Bacheloruddannelse skal være bestået eller forventet bestået sommeren 2016.

 • Ved professionsbachelorer: 1. del skal være bestået (typisk 2½ år)

 • Der er et vist “trangs-kriterium”. Dvs. indkomst og formue skal dokumenteres og findes rimelige

 • Støtte tildeles til uddannelse af dygtige studerende. “Dygtige” defineres som ansøgere med karakterer over gennemsnittet

 • Ansøgere med særligt dokumenteret initiativ, herunder f.eks. ophold ved udenlandsk universitet, praktik eller lignende i udlandet som led i uddannelsen, andre faglige, kompetencegivende initiativer ud over det sædvanlige

 • Som udgangspunkt gives der ikke alene støtte ud fra trangskriterier

 • Der kan kun modtages støtte én gang


Der gives kun støtte til unge ansøgere. Det vil som udgangspunkt sige max. 35 år, men i særlige tilfælde (sen uddannelsesstart, sygdom m.m.) kan dette fraviges.


Ansøgningen skal være skriftlig og skal indeholde: • Ansøgerens fulde navn, adresse, cpr. nr. og e-mail adresse

 • Oplysning om hidtidigt forløb af studiet bilagt dokumentation herunder karakterer, samt oplysning om hvornår endelig eksamen forventes bestået.

 • Dokumentation fra uddannelsesstedet ved studie/praktikophold i udlandet

 • Oplysninger om og dokumentation for ansøgerens økonomiske forhold, herunder formue - Kopi af årsopgørelse 2015 skal medsendes

 • Budget for ansøgningens formål, lægeerklæring ved længerevarende sygdom

 • Ansøgninger uden samtlige af disse oplysninger imødekommes ikke.


 


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger stiles til fonden og skal indsendes med post til:


FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8, 1306 København K.

Att. Peter Dahl HøibergAnsøgningsfrist

BEMÆRK: Ansøgningsrunden er startet mandag d. 7. marts 2016 og frist for modtagelse af ansøgning er d. 2. maj 2016


Uddelinger

10.000 - 20.000