Skoler i indsats mod bandekriminalitet

Skoler i indsats mod bandekriminalitet

Skoler bør informere hinanden, når elever med tilknytning til det kriminelle miljø skifter skole.
Undervisningsministeriet opfordrer landets skoler til at informere hinanden om elever, der har tilknytning til det kriminelle miljø, når eleverne skifter skole. Opfordringen er et led i regeringens indsats mod bandekriminalitet. Når elevens nye skole modtager information om elevens tilknytning til det kriminelle miljø, kan den tage forsvarligt hånd om eleven med det samme, herunder vurdere årsag til fravær, særlig adfærd mv. Tidligere har der været tvivl om, hvorvidt skolerne måtte videregive informationer til hinanden. Men det er der intet juridisk til hinder for. Skolerne må altså gerne videregive informationerne til hinanden uden elevens samtykke. Og udvekslingen af information skal ske af hensyn til både den enkelte elev og det kriminalitetsforebyggende arbejde, herunder indsatsen mod bandekriminalitet.

SSP-samarbejdet

Skolerne kan også udveksle informationer om elevers tilknytning til det kriminelle miljø med politiet og de sociale myndigheder. Det er et led i det etablerede SSP-samarbejde om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Kilde: Undervisningsministeriet