Skolepraktikken skal styrkes

Skolepraktikken skal styrkes

Ny evaluering vil indgå i regeringens videre arbejde med at forbedre skolepraktikken.
Skolepraktikken leverer inden for flere områder høj kvalitet, og de elever, som bruger skolepraktikken, føler sig generelt godt tjent med den. Det viser evalueringen ”Skolepraktik i erhvervsuddannelserne”, foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut i perioden september 2010 til august 2011. Skolepraktik bedre end sit omdømme Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil bruge rapportens anbefalinger i regeringens mål om at styrke og forbedre skolepraktikken: "Det er godt, at rapporten viser, at eleverne lærer rigtig meget også i skolepraktikken, og på nogle områder er skolepraktikken på fuldt højde med praktik i virksomhederne. Det er en vigtig pointe, som vi vil bruge i arbejdet for at styrke skolepraktikkens omdømme, så flere elever uden uddannelsesaftale fortsætter på skolepraktik frem for helt at falde fra en erhvervsuddannelse." "Jeg synes, at EVA's forslag om at gennemføre forsøg med egentlig praktikcentre er rigtig interessant. Det ligger helt i forlængelse af regeringens strategi for at sikre praktikpladser til alle unge også gennem flere og bedre skolepraktikpladser." "Regeringen vil skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser, så alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse. Vi vil komme med et bud til de kommende trepartsforhandlinger, og her vil rapportens anbefalinger også indgå." Undersøgelsen omfatter dataindsamling gennem registerdata og interview inden for fire erhvervsuddannelser. Evalueringen har blandt andet fokus på konkrete mål i tilrettelæggelsen, læringsformer, forvaltning af egnethedsbetingelserne (EMMA) og den løbende vurdering og udvikling af kvaliteten.

Forsøg i gang

Rapporten anbefaler, at der blandt andet gennemføres forsøg med skolepraktikken, herunder organisering, læringsformer og metoder samt forsøg med nye modeller for samspil mellem skolepraktik og praktik i virksomheder. Ministeriet for Børn og Undervisning har allerede igangsat en række initiativer på baggrund af politiske aftaler på området, som flugter med EVA’s anbefalinger i rapporten. Som følge af ”Aftale om forstærket indsats for flere praktikpladser” og ”Aftale om flere praktikpladser i 2011” er der allerede afsat i alt 20 millioner kroner i perioden 2010-2012 til forsøg med styrkelse af kvaliteten af skolepraktikken. Hertil kommer tre millioner kroner til forsøg på SOSU-området. Desuden er der som en del af ”Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012" afsat 15 millioner kroner til forbedring af erhvervsuddannelsernes omdømme. Der er igangsat seks projekter til at forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme, og der er etableret en opsøgende enhed, Kvalitetspatruljen. Indsatsen omfatter også skolepraktik. Kilde: UVM