Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse

Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelsesudvalget offentliggør i dag en række forslag til, hvordan flere praktikpladser, en bedre uddannelsesgaranti og øget kvalitet i uddannelserne kan blive en realitet. Dermed er første del af udvalgets arbejde færdigt. Regeringen vil nu se på forslagene.

Siden regeringen i slutningen af august nedsatte erhvervsuddannelsesudvalget, har udvalget bestående af repræsentanter for DA, LO samt KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning arbejdet på at finde langsigtede løsninger på praktikpladsområdet. I dag offentliggør embedsmandudvalget en række forslag som afslutningen på første fase af udvalgets arbejde. Målet med det samlede arbejde er flere praktikpladser, der skal sikre en bedre og mere reel uddannelsesgaranti.

”Anbefalingerne udgør et solidt første skridt på vejen til flere praktikpladser, og jeg er glad for, at parterne er blevet enige om nogle gode forslag. Det allervigtigste er naturligvis, at de unge får en uddannelsesaftale i en virksomhed, men hvis det ikke kan lade sig gøre, giver de foreslåede praktikcentre en sikkerhed for, at de unge kan gennemføre deres uddannelse. Praktikcentrene skal samtidig hjælpe de unge med at få en fuld uddannelsesaftale med en virksomhed,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Praktikcentre forslås oprettet på erhvervsskoler og vil betyde en omlægning af skolepraktikken, så skolerne får en større del af ansvaret for at sammensætte en elevs praktikuddannelse, hvis eleven ikke har fået en fuld uddannelsesaftale med en virksomhed om hele uddannelsen. Centret skal formidle uddannelsesaftaler, hvor den unge fx arbejder på en byggeplads for den lokale tømrervirksomhed 3 - 6 måneder og derefter kommer til en ny virksomhed eller tilbage til skoleundervisning eller praktikuddannelse på skolen.

Desuden hæfter Christine Antorini sig ved forslaget om, at de unge i skolepraktik skal garanteres, at de kan tage både trin 1 og trin 2 af deres uddannelse uden at have en uddannelsesaftale i hus. Når en ung mand i skolepraktik drømmer om at blive murer, kan han blive stoppet på halvvejen. Efter trin 1 bliver man flisemontør, men er drømmen at blive murer kræver det at trin 2 gennemføres. Tidligere har der ikke været nogen garanti for, at man kunne begynde på trin 2, men det kan man nu.

Derudover bemærker Christine Antorini, at udvalget også foreslår, at karensperioden afskaffes og at eleverne herefter optages direkte på hovedforløbet på grundlag af enten en uddannelsesaftale eller en aftale med et praktikcenter.

”Jeg tror, vi kan komme et godt stykke af vejen med forslagene, men der er ingen tvivl om, at flere praktikpladser kræver et langt sejt træk for både offentlige og private virksomheder. Jeg er også klar over, at arbejdsgiverne har en række forbehold, når det gælder den økonomiske side af sagen. Jeg er dog glad for at konstatere, at alle parter bakker op om de forslag, som udvalget fremsætter i dag. Jeg vil gerne sige stor tak til parterne for det konstruktive samarbejde, der har været," siger Christine Antorini.

Regeringen vil nu se på udvalgets forslag. Christine Antorini håber, at et bredt flertal i Folketinget vil være med til at gennemføre de nødvendige forbedringer i uddannelsesgarantien.

Anden del af udvalgets anbefalinger offentliggøres i foråret 2013. I fase 2 skal udvalget blandt andet se på hvordan erhvervsuddannelserne kan målrettes mere mod de unge, kvaliteten kan forbedres samt ændring af erhvervsuddannelsernes struktur samt revurdering af optagelseskravene.


Baggrund

Den 28. august 2012 nedsatte regeringen er erhvervsuddannelsesudvalg på embedsmandsniveau, der skal komme med konkrete anbefalinger til mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet og øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. Målet er en reel uddannelsesgaranti.

Proces

  • Oktober 2012: Fase 1 med fokus på praktikpladsudfordringerne.
  • November 2012: Finanslovsaftale
  • Foråret 2013: I fase 2 arbejdes især med emner, der vedrører optagelse og gennemførelse af erhvervsuddannelserne, så flere kan komme i virksomhedspraktik. De samlede anbefalinger præsenteres for regeringen i foråret 2013


Kilde: UVM