PISA 2009: Danske elever fortsat i midtergruppen

PISA 2009: Danske elever fortsat i midtergruppen

Danske elever fastholder niveauet i læsning og naturfag, der ligger på gennemsnit med de øvrige OECD-lande, mens niveauet i matematik fortsat ligger over trods tilbagegang. Sådan lyder de danske hovedresultater i PISA-undersøgelsen blandt 400.000 elever i 65 lande.
Undervisningsminister Tina Nedergaard tager de danske PISA-resultater til efterretning: "Disse tal viser endnu en gang, at selv om vi har en af verdens dyreste folkeskoler, har vi ikke en af verdens bedste folkeskoler. Det vil regeringen lave om på. Derfor glæder jeg mig til i morgen at præsentere en stor, samlet reform for folkeskolen. Formålet med den er helt overordnet, at vi i 2020 skal have løftet danske skoleelevers kundskaber med et helt år. Det vil sige, at det, eleverne i dag kan i 9. klasse, skal de kunne i 8. klasse. Det vil naturligvis afspejle sig i de kommende års PISA-tal. Jeg håber, at alle parterne omkring folkeskolen, efter at have studeret tallene, vil nå til den samme konklusion."

Hovedfokus: Læsning

Siden 2000 har PISA undersøgt matematik, naturfag og læsning blandt 15-årige elever og på skift haft et af fagområderne som hovedfokus. I 2009 er det læsning. Blandt OECD-landene ender danske elevers læsekundskaber på en 18. plads. Elever uden reelle læsekompetencer ligger næsten uændret på cirka femten procent, mens omfanget af særligt gode læsere ligger omkring fem procent, lidt under gennemsnittet for de øvrige OECD-lande. Generelt for landene i PISA-undersøgelsen er der sket et fald i antallet af daglige læsere. Blot en halv times daglig lystlæsning giver markant bedre læsere, og forskellen i læseevner hos de daglige lystlæsere og de elever, der ikke læser, svarer til et helt klassetrin.

Naturfag

I naturfag Danmark vendte danske elever billedet med en flot fremgang i 2006 – og det løft har de fastholdt. Danmark er nummer 19 blandt OECD-landene. Danske elevers naturfagskundskaber er på niveau med Norge, Sverige og Island.

Matematik

I matematik ligger danske elever fortsat over gennemsnittet, men er gået en smule tilbage. Blandt OECD-landene ligger danske elever på en 12. plads. Norge og Island går frem og ligger nu på niveau med Danmark, mens svenske elevers matematikresultater ligger noget under. Asiatiske lande og regioner dominerer top fem i alle tre fag, hvor kun Finland som eneste europæiske land formår at blande sig helt i top.

Fakta

Knap 6.000 danske grundskoleelever har deltaget i PISA-undersøgelsen med svar fra i alt cirka 400.000 elever i 65 lande. Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år. Arbejdet med den næste PISA-undersøgelse er i gang og har matematik som hovedfokus. Landene i undersøgelsen består af de 33 medlemslande i den økonomiske samarbejdsorganisation OECD samt partnerlande. Kilde: Undervisningsministeriet