Nye praktikpladstal viser behov for handling

Nye praktikpladstal viser behov for handling

Den seneste praktikpladsstatistik viser, at der de foregående tre måneder er indgået knap 15.300 uddannelsesaftaler. Det svarer til et fald på én procent i forhold til samme periode sidste år. Antallet af praktikpladssøgende er dog steget markant i forhold til sidste år på samme tid.

I august 2012 blev der indgået knap 6.200 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne. Det er et fald på 13 procent i forhold til samme tid sidste år. Ses der på den seneste tre måneders periode er der indgået knap 15.300 uddannelsesaftaler, svarende til et fald på én procent i forhold til samme periode sidste år.

Der var i alt godt 10.200 praktikpladssøgende elever ultimo august 2012, hvilket er en stigning på 50 procent i forhold til august 2011. Af de praktikpladssøgende elever var knap 4.600 i skolepraktik ultimo august 2012, hvilket er en stigning på 33 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Desuden var der 65 elever, der endnu ikke havde overstået karensperioden før skolepraktik. Alt i alt var således cirka 5.600 af de praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik efter karensperioden, hvilket er en stigning på 71 procent i forhold til august 2011.

Antallet af praktikpladssøgende i august 2012 er dog 6 procent lavere end i juli 2012.

Det er endnu for tidligt at vurdere, om den markante stigning i praktikpladssøgende er en egentlig tendens, eller om noget af udviklingen er et udtryk for tættere opfølgning på skolerne i forhold til de praktikpladssøgende og deraf følgende bedre registrering.

"Der er behov for handling" 

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er bekymret: ”De nye praktikpladstal viser, at der er behov for handling. I dag har Erhvervsuddannelsesudvalget afsluttet første del af deres arbejde og givet mig deres anbefalinger til, hvordan vi kan styrke uddannelsesgarantien og sikre nogle mere langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, som er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Jeg vil nu kigge nærmere på anbefalingerne, og de vil blive inddraget i de finanslovsforhandlinger, vi snart tager hul på. I næste fase skal uddannelsesudvalget komme med anbefalinger til en grundlæggende og langsigtet løsning på praktikpladsudfordringen, herunder hvordan kvaliteten i erhvervsuddannelserne kan øges, og hvordan det sikres, at både unge og voksne kan få den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse gennem et attraktivt og målrettet tilbud,” siger Christine Antorini.

Skolepraktik

Nytilgangen til skolepraktik var i august måned på knap 800 elever, hvilket er en stigning på 57 procent i forhold til august 2011. Og tilgangen til skolepraktikken var de seneste tre måneder over 1.600 elever, hvilket er en stigning på 49 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kilde: UVM