Ny erhvervsuddannelse til de danske havne

Ny erhvervsuddannelse til de danske havne

En ny havne- og terminaluddannelse skal sikre uddannet arbejdskraft i de danske havnevirksomheder. Uddannelsen udbydes hos AMU Nordjylland og EUC Nordvestsjælland.
Godstransport flyttes i stigende grad fra landevejene til søvejene. Det skaber nye og mere komplekse behov for planlægning og håndtering af gods i de danske havne. En ny havne- og terminaluddannelse skal sikre dygtig arbejdskraft med tekniske og logistiske kompetencer til de havnevirksomheder, der håndterer godset. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har godkendt AMU Nordjylland og EUC Nordvestsjælland til at udbyde uddannelsen. Den udbydes både i Jylland og på Sjælland for at sikre geografisk spredning og nærhed til de virksomheder, som uddannelsen retter sig mod. Undervisningsministeren glæder sig over udbuddet af uddannelsen. "Den nye erhvervsuddannelse kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i alle egne af Danmark. Søfart har altid været et af Danmarks erhvervsmæssige adelsmærker. For et lille land som Danmark er samhandel med udlandet en klar forudsætning for vækst og velstand. Derfor skal vi sikre, at vi fortsat har de nødvendige tekniske og logistiske kompetencer til at videreføre den danske søfartstradition," siger Troels Lund Poulsen. Havne- og terminaluddannelse er en erhvervsuddannelse, der både retter sig mod unge, der har lyst til og interesse i at arbejde i en havn, samt mod erfarne havnemedarbejdere, der vil have flere kompetencer og et svendebrev som bevis på deres kunnen. Den dækker et erhvervsområde, der beskæftiger 2.000 havnemedarbejdere, men i høj grad mangler uddannet arbejdskraft. Der forventes i første omgang et optag på cirka 30 elever årligt. Kilde: UVM.dk