Millioner til efteruddannelse af personale på Undervisningsministeriets område

Millioner til efteruddannelse af personale på Undervisningsministeriets område

Samtlige medarbejdergrupper på Undervisnings ministeriets område - fra pedeller og rengøringspersonale til lærere og ledere - får nu 50 millioner ekstra kroner til kompetenceudvikling. Det er et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne i 2008.
Forandringsprocesser, virtuel undervisning samt rengøring og overflader. Det er blot nogle af de kurser, som fra 28. august kan findes på en ny kompetenceportal på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan institutionsledere melde deres medarbejdere til kurser og andre kompetenceudviklingsforløb - til stærkt reducerede priser. Deltagerbetalingen er delvist finansieret af de kompetenceudviklingsmidler, der blev afsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på statens område i 2008 og af midler fra regeringens trepartsforhandlinger, i alt 50 millioner kroner. Midlerne skal anvendes til at styrke udviklingsindsatsen for samtlige ansatte ved Undervisningsministeriets institutioner, hvilket vil sige gymnasier, VUC'er, erhvervs-, landbrugs- og SOSU-skoler, AMU-centre, erhvervsakademier, professionshøjskoler samt de frie skoler. Kompetenceportalen indeholder en bred vifte af kurser indenfor de partsaftalte indsatsområder: * Styrkelse af lærernes undervisningskompetencer Eksempler på kurser: ”Den innovative lærer – innovationsuddannelse” og ”underviseren som coach.” * Attraktive arbejdspladser Eksempler på kurser: ”Meditationens værktøj og værdier” og ”projektstyring.” * Organisationsudvikling og fusioner Eksempler på kurser: ”Ledelse af forandringsprocesser” og ”team og teambuilding.” * Talent- og lederudvikling Eksempler på kurser: ”Den moderne leder” og ”lyst til ledelse.” * Kickstart kompetenceudviklingen af de kortuddannede Eksempler på kurser: ”7 gode vaner for den administrative medarbejder” og ”sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet.” For at sikre den størst mulige effekt af indsatsen er det mellem ministeriet og parterne aftalt, at tilmelding til kurserne skal ske efter forudgående drøftelser mellem ledere og medarbejdere på de enkelte institutioner. Institutionerne modtager et log-in og kan herefter tilmelde personalet. Undervisningsminister Bertel Haarder glæder sig over de ekstra afsatte midler. ”Efteruddannelse er et vigtigt indsatsområde, og de ekstra midler vil styrke kompetenceudviklingen på uddannelsesinstitutionerne yderligere. Jeg håber, institutionslederne er opmærksomme på, at tilbuddet omfatter alle medarbejdere på institutionerne,” siger han. Ordinære midler til kompetenceudvikling er indregnet i institutionernes taxameter. Derudover afsættes der løbende midler fra forskellige puljer. Ud over de 50 millioner kroner er der på Undervisningsministeriets område afsat yderligere midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det er blandt andre: * Midler fra Globaliseringsaftalen – 270 millioner kroner i perioden 2007-2009: Midlerne skal styrke efteruddannelsesindsatsen for lærere ved erhvervsuddannelser, på lærer- og pædagoguddannelsen samt på de mellemlange videregående uddannelser. * Midler fra Kompetencefonden – 12,4 millioner kroner i 2009: Midlerne skal anvendes til længerevarende individuel kompetenceudvikling og er et supplement til de ordinære kompetenceudviklingsmidler. * Midler fra Partnerskab om ledelse af uddannelsesinstitutioner – 6,5 millioner kroner i perioden 2009-2010: Midlerne er afsat til projekter, der støtter den generelle indsats for udvikling af ledelserne på uddannelsesinstitutionerne. Kilde: Undervisningsministeriet