Milliarder til blandt andet it i folkeskolen i 2010

Milliarder til blandt andet it i folkeskolen i 2010

Kommunerne får i 2010 fire milliarder ekstra kroner til at investere i blandt andet folkeskolen. Undervisningsministeren opfordrer kommunerne til at prioritere it i undervisningen.
På Maglegårdsskolen i Hellerup bruger eleverne it på lige fod med blyanter, hæfter, regnemaskiner og andre redskaber i undervisningen. Bærbare computere, digitale kameraer og scannere er tilgængelige for alle. Blandt de nyeste indkøb er interaktive tavler, som alle kan bruge i skolens fællesrum. Her kan eleverne alene eller i grupper spille læringsspil, der kombinerer lyd, billede og bevægelse. Eksemplet fra Hellerup indgår i publikationen ”Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden”. Den indeholder flere eksempler på, hvordan man i landets kommuner har fundet tidssvarende og omkostningseffektive løsninger for byggeri og indretning, der blandt andet tilgodeser integreret brug af it i folkeskolen. Danmark har siden begyndelsen af 1990’erne investeret i it i uddannelsessektoren. Med fire milliarder ekstra kroner til blandt andet folkeskolen, får kommunerne i 2010 mulighed for at prioritere it i undervisningen endnu højere. Baggrunden er, at regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2010 og aftalt et markant investeringsløft. Efter aftalen skal de løfte investeringsniveauet på de borgernære områder, herunder folkeskolen. Niveauet hæves fra cirka fem milliarder kroner, som det har ligget på de senere år, til mindst ni milliarder kroner i 2010. Til finansiering heraf modtager kommunerne fire milliarder kroner fra den såkaldte kvalitetsfond. Kommunerne kan frit prioritere, hvordan de vil fordele investeringerne på dagtilbud, folkeskoler, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet. Pengene kan blandt andet bruges til investeringer vedrørende it i folkeskolen som for eksempel indkøb af computere, interaktive tavler og netværk – i de tilfælde, hvor udgifterne udgør anlægsinvesteringer. Aftalen indebærer altså, at kommunerne kan prioritere øgede anlægsinvesteringer til it i folkeskolen for at sikre den nødvendige it-infrastruktur til brug for integration og anvendelse af it i undervisningen. I forlængelse af økonomiaftalen har regeringen og KL udarbejdet inspirationskataloget, som skal bidrage med inspiration og ideer til den lokale udmøntning af kvalitetsfonden. Undervisningsminister Bertel Haarder håber, kommunerne vil prioritere integration af it i undervisningen højt. ”Elever og lærere skal have tidssvarende undervisningsmaterialer og trygt kunne regne med, at it er tilgængeligt, så det kan inddrages i undervisningen, når det er relevant. Med de fire ekstra milliarder kroner har kommunerne fået en historisk mulighed for at prioritere blandt andet it-anlægsinvesteringerne i folkeskolen,” siger han. ”Inspirationskatalog til renovering og byggeri af daginstitutioner og folkeskoler – udmøntning af kvalitetsfonden” kan frit hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Kilde: Undervisningsministeriet