Margot og Thorvald Dreyers Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal
3. kvartal


Beskrivelse

Dette legat kan søges af personer indenfor den danske arkitekt- og advokatstand. Fondens midler skal primært anvendes til studierejsestøtte og andre rejselegater, der vil styrke og gavne arkitekt- og advokatstanden.


Krav

Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studierejselegater skal efterfølgende dokumentere at være optaget på universitet eller lignende læreanstalt.
Jurister vil først kunne komme i betragtning efter bestået embedseksamen og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet.
Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt til et konkret forskningsprojekt.
Arkitektstuderende vil kunne komme i betragtning fortrinsvis på et fremskredent studietrin ved tildeling af mindre stipendier.
Du bør være skattepligtig i Danmark.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside, rekvireres via e-mail eller postadressen.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 15. januar og 15. juli.


Uddelinger

Der vil normalt ikke blive tildelt legater med beløb på mindre end 10.000 kr. Der uddeles ca. 12 mio. kr. Uddelingstidspunkt: april og november.


Kontakt

Margot og Thorvald Dreyers Fond
Løvenborg
Vesterbrogade 34
1620 København V
tlf.: 33 25 53 11
fax: 33 25 53 05
e-mail: info@dreyerfonden.dk
hjemmeside: www.dreyerfonden.dk