Mange har en leder i maven

Mange har en leder i maven

Imponerende stor søgning til forløbet ”Talent for ledelse”, som skal spotte og udvikle ledertalenter til folkeskolen. 21 kommuner ønsker at få 120 lærere med i forløbet.
Folkeskolen står inden for de næste fem år over for et generationsskifte blandt lederne. Det betyder, at der skal nye kræfter til, og ledertalenterne skal findes blandt folkeskolens lærere. Derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen søsat forløbet ”Talent for ledelse”. Kommunerne har taget godt imod forløbet og har tilmeldt i alt 120 lærere. Nu er det op til Undervisningsministeriet og KL at beslutte hvilke kommuner, der kan deltage, og om der skal begynde flere hold end først planlagt. Talentforløbet består blandt andet af et afklaringsforløb og et kompetenceudviklingsforløb, som skal ruste de kommende ledere til folkeskolens fremtidige udfordringer. Det er stadig muligt for kommuner at indsende kandidater til talentforløbet. Næste ansøgningsfrist er den 1. november. Kilde: Undervisningsministeriet