Lærernes efteruddannelse skal styrkes

Lærernes efteruddannelse skal styrkes

Arbejdsgruppe giver forslag til, hvordan efteruddannelse af folkeskolelærere kan målrettes vigtige udfordringer i den daglige undervisning.
Et mere gennemskueligt og koordineret udbud af efteruddannelse på landets syv professionshøjskoler. En revision af de pædagogiske diplomuddannelser samt en mere fleksibel tilrettelæggelse af efteruddannelsesforløbene. Det er blandt de anbefalinger, der gives i analyserapporten ”Lærernes undervisningskompetence.” Udbud dækker udfordringer I 2009 nedsatte regeringen og KL en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, KL og professionshøjskolerne. Gruppen skulle komme med forslag til, hvordan professionshøjskolerne kan styrke folkeskolelærernes færdigheder i at håndtere udfordringer inden for fire områder: * Klasserumsledelse så undervisningen møder hver elevs behov. * Pædagogisk brug af it i undervisningen. * Undervisningsdifferentiering på grundlag af evalueringsdata for den enkelte elev. * Anvendelse af forskningsresultater i det daglige undervisningsarbejde. Undervisningsminister Tina Nedergaard er glad for anbefalingerne. ”Lærernes faglighed og kompetencer inden for undervisning er helt afgørende for at sikre, at alle elever får det optimale ud af deres skolegang. Regeringen har sammen med KL peget på fire helt centrale fokusområder for kompetenceudvikling af lærerne i folkeskolen. Udvikling og ny viden på disse områder er relevante for alle lærere, der underviser i folkeskolen i dag,” siger ministeren. Analysen viser også, at de syv professionshøjskoler generelt dækker behovet for efteruddannelse på de fire områder godt. Dog varierer udbuddene i de forskellige regioner. Undervisningsministeriet følger nu op på arbejdsgruppens forslag og går i dialog med professionshøjskolerne om dem. Kilde: Undervisningsministeriet