Kommuner opretter flere praktikpladser

Kommuner opretter flere praktikpladser

Regeringen og KL har aftalt at oprette 1.560 ekstra praktikpladser i kommunerne i forhold til 2009. Det er en forøgelse på 240 pladser i forhold til det aftalte niveau for 2010.
I 2011 stiger antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet yderligere i kommunerne. Regeringen og KL har tidligere aftalt en ekstraordinær stigning på 1.320 praktikpladser i kommunerne i 2010. I 2011 skal kommunerne nu oprette yderligere 240 pladser, så der oprettes i alt 1.560 ekstra pladser sammenlignet med niveauet i 2009. Hertil kommer de pladser på SOSU-området, der allerede er aftalt i forbindelse med trepartsaftalen fra 2007. Staten opretter i 2011 250 ekstra praktikpladser sammenlignet med niveauet i 2009. Det er 50 pladser mere end i 2010. Der forhandles stadig med Danske Regioner om en lignende aftale for regionerne. KL’s formand, Jan Trøjborg, udtaler: ”Af hensyn til de unge har kommunerne igen i år valgt at prioritere en indsats for at skaffe flere praktikpladser – med de ekstra pladser bliver der i alt oprettet 15.000 nye pladser i 2011 – det er et historisk højdepunkt. Det er en stor udfordring for kommunerne i en økonomisk vanskelig tid. Vi forventer derfor også, at den private sektor vil bidrage til at fremtidssikre vækst og velstand gennem en forstærket uddannelsesindsats i forhold til de unge,” siger Jan Trøjborg. Undervisningsminister Tina Nedergaard fremhæver, at de ekstra pladser skal bruges til at hjælpe unge, som har svært ved at få en praktikplads på grund af den økonomiske krise. ”Selvom der i 2010 er oprettet 22 procent flere praktikpladser end i 2009, mangler for mange unge stadig en praktikplads. Det er vigtigt, at vi ikke lader dem i stikken. Kommunerne efterspørger uddannet arbejdskraft, og med denne aftale sikrer vi flere hænder til blandt andet ældreplejeområdet og på sigt mere uddannet arbejdskraft,” siger Tina Nedergaard.

Aftalen mellem regeringen og KL

I forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger indgik regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre Aftale om flere praktikpladser i 2011. Aftalen betød blandt andet, at præmie- og bonusordningen blev videreført og forhøjet, så der nu gives op til 70.000 kroner per ny uddannelsesaftale. Regeringen og KL er i forlængelse af finanslovsaftalen blevet enige om, at den forhøjede præmie og bonus giver de kommunale arbejdsgivere økonomisk grundlag for at oprette mindst 1.560 ekstra praktikpladser i 2011 sammenlignet med 2009-niveauet. De ekstra pladser skal etableres ud over de ekstra knap 1.000 pladser i forhold til 2009, der i forvejen er aftalt på social- og sundhedsområdet i 2011 i forbindelse med trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Den nye aftale indebærer, at der oprettes mindst 1.560 ekstra praktikpladser i kommunerne sammenlignet med 2009-niveauet inden for social- og sundhedsuddannelsen (det vil sige social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent), den pædagogiske assistentuddannelse, de øvrige erhvervsuddannelser samt erhvervsgrunduddannelsen (egu). Faktaboks indholdseksempel. Kilde: UVM.dk