Jobbmuligheter innen finans

Jobbmuligheter innen finans

Finans er et bredt område innen økonomifaget, og gir deg en rekke jobbmuligheter på tvers av næringsområder.

Etter endte studier er det på tide å komme seg ut i arbeidslivet og starte på karrierestigen. Men det er ikke alltid like lett å vite hvilke muligheter man har. Kanskje vet du allerede hva du vil jobbe med, men for deg som fortsatt er usikker finner du her en oversikt over ulike stillinger, bedrifter og karriereretninger.

Kartlegg evner og marked
Først og fremst kan det lønne seg å kartlegge egen motivasjon, og hva du ønsker ut av en arbeidsplass. Men dette er også noe som kan komme tydeligere frem når du først begynner å undersøke hvilke jobbmuligheter du faktisk har. Å undersøke markedet er derfor tips nummer to.

For det tredje kan det være lurt å ta en titt på nettverket du har bygget deg opp, enten blant bekjente eller gjennom studiene. Mange studenter, særlig innen økonomi og finans, finner nemlig sin første arbeidsgiver gjennom nettverket sitt.

Uavhengig om du søker jobb i søkerportaler på nett eller hos bekjente, kan det være et pluss å tenke bredt når man skal inn i arbeidslivet etter studiene. Spesielt i et såpass stort og åpent felt som finans. 

 

Bredt fagfelt
Med en utdannelse innen finans er du opplært i å tenke analytisk. Du har kunnskap om optimale strategiske beslutninger, og du vet hva en god investering er. Dette er nyttig kunnskap, uansett hvilken del av næringslivet du havner i.

Fagfeltet gir deg så klart muligheter innen økonomi og den finansielle fremdriften til en bedrift, men også innen risiko og risikostyring, Typiske jobber er blant annet konsulent, finansrådgiver, forsikringsrådgiver eller bankrådgiver.

Med en Bachelor eller Master i Finans åpner du mange dører på arbeidsmarkedet, både innen privat og offentlig sektor. I tillegg har man vel så store sjanser for å lykkes i en internasjonal karriere, som i en nasjonal.   

 

Internasjonale muligheter
Finans er et internasjonalt fagfelt, og i dag en av de fremste næringene i Europa. Mange drømmer om en karriere i utlandet eller bli en del av et selskap med internasjonale relasjoner. Med en finansutdannelse i baklomma har du gode sjanser for å oppnå denne drømmen.

London er i dag maktsentrum for finansteknologien, og står for mer investeringer enn de andre europeiske landene til sammen. Det er med andre flust av finansjobber i Englands hovedstad. Flere finans og økonomistudier foregår i dag delvis eller helt på engelsk, og det blir mer og mer vanlig å ta et semester som utvekslingsstudent. Kanskje sitter du allerede på internasjonale bånd gjennom skolen?

Ellers er det fullt mulig å søke seg til en internasjonal karriere gjennom norske bedrifter. Stadig flere bedrifter operer på tvers av landegrenser, og mange arbeidsgivere er nettopp på jakt etter ansatte med ønske om og evne til mobilitet. 

 

En bransje i endring
I takt med en verden som går stadig raskere, utvikler også teknologien seg i rekordfart. Særlig står finansnæringen ovenfor en rekke omstillinger og teknologiske nyutvinninger som vil prege fremtiden. Dette krever arbeidsplasser og ansatte med stort mangfold, og teknologiinteresserte hoder som kan være med å ta del i utviklingen som skjer.

Dagens unge har vokst opp i en verden preget av teknologi, og har dermed som nyutdannede innen finans store forutsetninger for å bli attraktive på jobbmarkedet. Arbeidsgivere ser nemlig etter ansatte med forståelse for ny teknologi og som er åpen for nye forretningsmodeller. Det gjelder å ha gode analytiske evner, og en evne til å bygge relasjoner og tillitsbånd til kundene sine.

Finanssektorene omfatter stadig flere områder. Fra de tradisjonelle bankene, til de nye finansteknologiske selskapene.

 

Bankansatt
Bankene utgjør fortsatt de tradisjonelle finansaktørene, men har i dag måttet kaste seg på teknologien bak de nyere finansselskapene. Finans er naturlig nok en viktig del av bankaktiviteten, både for banken selv og dens kunder. En jobb i et bankkonsern gir deg muligheten til å jobbe med de største aktørene i finansbransjen, som for eksempel Nordea, Storebrand eller DNB.

Med en jobb i bank får du jobbe sammen med noen av Norges fremste fagpersoner innen finans, økonomi, kommunikasjon, markedsføring og salg. Aktuelle stillinger kan være konsulent, rådgiver eller økonom. 

Til tross for at bankene i lang tid har vært bundet til gamle tradisjoner og utdaterte brukersystemer, er det nå i ferd med å endres. Det finnes med andre ord mange spennende og innovative jobbmuligheter, også for deg som ønsker å jobbe i et bankkonsern.

 

Nye finansselskaper
Finanssektoren står i dag ovenfor en massiv omstillingsfase. Der bankene tradisjonelt sett har vært de ledende aktørene innen finans, blir de i dag utfordret av en rekke teknologiske selskaper, såkalte fintechselskaper. Disse er i front når det gjelder innovasjon og digitale banktjenester, og tar på mange måter over for tilsvarende men utdaterte tjenester hos bankene. 

Det er imidlertid noen banker som klarer å holde følge i kappløpet om innovative tjenester. DNB står bak den digitale suksessen Vipps, en banktjeneste som har revolusjonert måten vi forholder oss til betaling og overføring av penger på. Den er riktignok ikke den første av sitt slag, men kan skilte med dominans på det norske markedet innen peer-to-peer betaling.

Ettersom finansteknologien vokser i rasende fart, har DNB måttet sørge for å ligge i tet når det gjelder digitale tjenester. Banken har mange spennende prosjekter på gang, og er alltid på jakt etter nye fremtidsrettede hoder.

 

Springbrett og trainee-program
Mange som kommer rett fra skolebanken havner først i en traineestilling. Her ansettes man som aspirant eller lærling i en bedrift. Man er kvalifisert som ansatt, men bedriften ønsker å gi deg en opplæring på tvers av fagområdene innen virksomheten. Langs veien vil du veiledes av en mentor slik at du får mest mulig ut av opplæringen.

På denne måten får man en unik mulighet til å få en rask og bred oversikt over arbeidsområdene som inngår i bedriften. Videre får du en dypere forståelse for hvordan de ulike delene av bedriften forholder seg til hverandre.

Som trainee får du mulighet til å ta turen innom mange spennende og typiske stillinger innen finans og økonomi. Det kan være en fordel når du skal finne ut hvilket segment av bransjen som passer deg aller best.

 

Økonom og rådgiver
Økonom er en bred stillingstittel. Man kan arbeide innefor et bredt fagfelt, deriblant regnskap, revisjon og analyse. En økonom har ansvar for å gjennomføre økonomiske analyser, og på bakgrunn av dem utarbeide og kvalitetssikre budsjetter. For å kunne sikre et positivt budsjett, må økonomen følge tett med på utviklingen og endringene i marked og næringsliv. Stillingen omfatter også en del administrative oppgaver, logistikk og markedsføring.

Som finansrådgiver rådgir du bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine. En finansrådgiver kan også jobbe som kontaktperson ut mot samarbeidspartnere. Innen finanssektoren har det blitt stadig vanligere for banker å samarbeide med finansagenter. En slik finansagent er AXO Finans, som tilbyr lån uten sikkerhet. En jobb som finansrådgiver her gir deg kjennskap til flere av markedets største banker, og gir deg spennende muligheter i et bransjefelt i sterk vekst. 

 

Konsulenten
Også konsulent er en bred betegnelse, og kan knytes til de fleste fagfelt. Som konsulent hjelper du andre bedrifter å analysere lønnsomheten av de investeringer og aktiviteter virksomheten gjør. Normalt skiller man mellom det å være ansatt som konsulent i et konsulentfirma, hvor man leies ut til bedrifter for en kortere periode, eller å være konsulent i offentlig sektor.

En konsulentjobb innen finans innebærer oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering og regnskapsføring. Selv om en del økonomikonsulenter er utdannet siviløkonomer, kan man få seg en slik jobb så lenge man har en eller annen form for utdanning innen økonomi, administrasjon, markedsføring, regnskap eller revisjon.

Ettersom det i dag er blitt økende fokus på kostnadskontroll og økonomistyring i arbeidsmarkedet er det blitt stadig mer attraktivt å ha bakgrunn i økonomi. En jobb som konsulent gir deg mulighet til å jobbe med mange ulike bransjer. Dette kan gi deg en gyllen mulighet til å se hva som beveger seg i finansbransjen, og hvilket felt som engasjerer deg mest.

 

Analytikeren
Er du derimot mer glad i informasjon og analytisk arbeid, kan finansanalytiker være et karrierevalg for deg. Som finansanalytiker jobber du med å hente ut og analysere informasjon knyttet til finans og investering hos bedrifter. På bakgrunn av denne informasjonen gir du dem veiledning og råd for videre fremdrift.

Også for en analytiker er det viktig å kunne kommunisere godt, og skape relasjoner til sine kunder. Tillit er viktig, det samme er god kunnskap om administrasjon og ledelse. En annen forutsetning for å kunne analysere finansmarkedet på en driftig måte er det viktig å være oppdatert på områder som økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

En annen analytikerrolle innen finans finner man hos markedsanalytikeren. Arbeidsoppgaver som inngår i denne jobben er å analysere spørreundersøkelser og markedsundersøkelser. Målet er å kunne sette seg best inn i bedriftens konkurransesituasjon. Med bakgrunn i analysen skal man vurdere og spå salgsprognoser for bedriftens varer og tjenester.

 

Studentenes favoritter
Hvert år gjennomfører Evidente og KarriereStart.no Karrierebarometeret, som er en årlig studentundersøkelse. Her kartlegger man hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og jobbfremtid. Årets undersøkelse var den femte i rekken, og undersøkelsen hadde rundt 5 000 respondenter.

Undersøkelsen gir oss en god pekepinn på hvor interessen bant studentene ligger, og hva de vektlegger for karrierevalgene sine. I følge undersøkelsen, og her blant økonomistudentene, ligger DNB på toppen av listen over de mest attraktive virksomhetene innen bank, finans og forsikring. Norges Bank og Nordea følger etter på andre og tredjeplass.

Av alle bransjer ble Innovasjon Norge kåret til den mest attraktive arbeidsplassen blant økonomistudenter.