Inge Lehmanns Legat af 1983


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Naturvidenskab


Grundlaget

Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse


Legatet anvendes fortrinsvis til længerevarende forskningsophold for forskere, der har afsluttet deres ph.d. uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ansøgningen skal dreje sig om et forskningsprojekt, der specifikt kan udføres ved udlandsopholdet.Ph.d. studerende kan kun komme i betragtning, hvis deres udenlandsophold er forbundet med særlige forhold. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d. forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d. uddannelsen (såkaldt miljøskifte).


Legatet tildeles


(1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag 


(2) forskere inden for eksperimentel/empirisk psykologi


Se fundatsen for yderligere oplysninger.


Spørgsmål kan rettes til Rasmus Popp Enevoldsen på re@royalacademy.dk eller 33 43 53 12.


Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse indeholdende de oplysninger, du har tastet i skemaet. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: en generel beskrivelse af rejsens formål, en udførlig projektbeskrivelse inkl. en udførlig metodebeskrivelse, budgetoverslag samt oplysninger om ansøgerens kvalifikationer evt. bilagte referencer.Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år 1. april og 1. oktober.