Humanister skal blive kandidater hurtigere

Humanister skal blive kandidater hurtigere

At humanister skal blive kandidater hurtigere mener de i hvert fald på Københavns Universitet, hvor man som humanist nu kan smides på porten, hvis man ikke gennemfører den 2-årige kandidatdel på max. 3 år.
For nogen lyder det måske ulogisk at der overhovedet skal bruges et år mere end planlagt studietid, men Martin Leider Olsen (stud.mag.), som er leder af studenterorganisationen Frit Forum mener omvendt at et år ekstra studietid på kandidatdelen er alt for lidt og udtaler til Politiken: "Det er det glade vanvid at svinge pisken over de studerende på den måde". Herefter udtaler han "Det kommer til at skabe en social massegrav". Fakultetets prodekan for uddannelse, Hanne Løngreen siger til gengæld at "Vi er nødt til at markere, at en humanistisk universitetsuddannelse ikke er en livslang uddannelse, men en uddannelse til arbejdsmarkedet". Og skal den udtalelse følges skal der i hvert fald gøres noget. For lige nu studerer ca. 12.000 på Det Humanistiske Fakultet på Amager, hvor kun hver tiende faktisk bliver færdig til tiden. Og kun halvdelen er færdige kandidater efter tre år på den to årige uddannelse. En af grundende til man nu maks må være fem år om den tre årige bacheloruddannelse og tre år om den to årige kandidat uddannelse er bl.a. fordi regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i 2006 indførte en bonusordning, der tildeler universiteter, med studerende som bliver færdige til tiden, ekstra penge. Spørgsmålet er om det ikke er yderst rimeligt at studerende har omkring 50 % ekstra tid, i forhold til det nominerede, når arbejdsmarkedet har så voldsomt brug for uddannede unge? Sagen er nok nærmere at vi studerende har været vant til at have det rigtig godt, måske for godt, og nu skal til at vende os til globaliseringen og det 21. århundrede?