Gode tips når du søger legater

Gode tips når du søger legater

De indledende tanker

Før du begynder at sætte dig ind i legaternes verden er det vigtigt at du gør op med dig selv, om du er villig til at lægge det arbejde i processen som det kræver. Du går sikkert rundt med mange spørgsmål om alle procedurerne, så derfor har vi udarbejdet denne artikel, som bl.a. Svarer på følgende spørgsmål:

 • Hvordan finder jeg legater?
 • Hvordan søger jeg legater?
 • Hvordan skriver jeg min ansøgning?

Som studerende har du sikkert oplevet, at dit studie-liv ikke nødvendigvis er en dans på roser. Underviserne kræver benhård disciplin og du skal aflevere opgaver for at komme videre fra semester til semester. SU-bidraget hver måned er lige den økonomiske indsprøjtning som kan holde kongens foged for døren – men har du ikke erhvervsarbejde ved siden af og studerer du f. eks i Århus eller København, så er det faktisk rigtigt dyrt at være studerende. Det er bestemt ikke sjovt at bo på en sten, fordi man gerne vil passe sine studier og ikke arbejde for meget ved siden af. Hvis du finder dig selv I den situation, er det måske tid til at søge legatmidler. Vi er som danske studerene yderst priviligerede at have så mange fonde og legater, som ønsker at støtte værdige studierelaterede formål.

Formålet med et legat er at fremme de studerendes livssituation og sørge for at den studerende kommer nemmere igennem studietiden. Samtidigt kan du som studerende søge et væld af legater til alle tænkelige formål indenfor uddannelse, forskning, praktik i udlandet, sociale aktiviteter eller for at forbedre en håbløs økonomisk situation. At søge legater er derfor en gylden mulighed for studerende, der gerne vil slippe igennem studie-tiden med skindet på næsen. Overraskende nok, er der mange studerende, som ikke griber muligheden for at søge legater, hvilket ofte har grund i mangel på overblik og tid. Til dit held er det hele faktisk ikke så svært. Første skridt er at finde legater, som passer på netop dit formål. Derefter er det vigtgt, at du udformer en unik legatansøgning til hvert legat, idet fondene hurtigt lærer at se, om du blot har brugt en ”skabelon” og udskiftet fondsnavnet fra din tidligere ansøgning. Sidst, men ikke mindst, skal du sørge for at alle formalia er på plads og at legatet bliver sendt korrekt afsted. Har du mod på det? Så lad os komme i gang!

 

Find legater til sin situation

Næsten alle legater har en række krav som skal opfyldes med det specifikke formål, at støtte et bestemt formål. Eksempelvis kan du som mandlig økonomi-studerende ikke forvente at komme i betragtning til et legat som støtter enlige mødre under uddannelse med en trængt økonomi – med andre ord, så er der en indre logik i legaterne som fondene er meget strenge til at overholde. Dermed er fondene også sikre på at de rette studerende kan nyde godt af den ekstra håndsrækning som legaterne er. Du skal vide, at det sagtens kan betale sig at være grundig – du skal ikke jappe en ansøgning om legatmidler igennem, så vil modtageren straks se at du ikke er seriøs og vil derfor fravælge dig til legatet. De fonde som modtager din legatansøgning er særlig glade for en velskrevet og detaljeret ansøgning – bemærk at dette ikke skal sidestilles med at skrive meget. Den gyldne regel er at alt hvad du skriver er relevant og du argumenterer for din sag. Inden du går i gang med at finde legater, er det vigtigt at du er bevidst om din situation, så du ikke finder og søger legater som du ikke opfylder betingelserne til. Det er nemlig afgørende, at du finder frem til legater som passer til din specifikke situation og du opfylder alle de krav som fondene bag legatet har opstillet. F. eks kan du søge Københavns Universitets Fælleslegat, hvis du studerer på Københavns Universitet og ønsker støtte til din uddannelse. Her er kravene meget brede og kan opfyldes af de fleste studerende, men dette betyder tilmed også at konkurrencen er intensiveret og hårdere end på andre legater. Kort sagt, du har større mulighed for at få tildelt legatstøtte, hvis du finder og søger mere specifikke legater – f. eks kan du som juridisk kandidat med fordel søge Axel H's Rejselegat, hvis du ønsker at studere i udlandet. Her er kravene meget specifikke – du skal studere jura og være på kandidatniveau.

Gode råd til legatsøgning

Der er mange måder at finde legater på – du kan bruge Internettet og her er Google en stor hjælp. Dog vil du ofte finde dig selv forvirret, idet udbudet af information er enormt. Dog er der en række sites, som har specialiseret sig i at hjælpe studerende med legatsøgningen. Vi kan bl.a. anbefale:  LegatNet.dk og Legater.nu

Vi vil også fremhæve vores egen sektion med legater på StudenterGuiden – her har vi listet et fint antal af legater som kan søges af de fleste studerende. Men vi har også sørget for at liste meget specifikke legater til f. eks studerende fra Faaborg eller studerende på Sundhedsvidenskab på SDU Odense. Vi har bestræbt os på at gøre søgeprocessen overskuelige og nem. Øverste kan du vælge den uddannelsesgruppe som du tilhører – via et klik-boks system kan du vælge én eller flere grupper, og dermed hele tiden udvide eller begrænse din søgning. Via parametrene ”Grundlag” og ”Deadline” kan du definere til hvilke formål du søger legatmidler og samtidigt kun få vist de tidsmæssigt relevante legater – dvs. legater som du kan søge indenfor de nærmeste 3 måneder. Du kan også bare bruge søgefeltet til en fri-tekst og f. eks søge på ”Sundhed” og få vist resultater, der er relateret til en uddannelse med fokus på sundhed.

Tips til selve ansøgningen

For at komme i betragtning til de legater som du søger, skal din ansøgning være seriøst udformet og indeholde de relevante bilag til fondens bestyrelse. Du skal have øje for detaljen og sørge for at alle formalia er opfyldt – dette kan ekesempelvis være udfyldt skema, vedlagt studiedokumentation eller lignende.

Vi vil i de næste sektioner præsentere en måde at bygge din ansøgning op på – du skal ikke betragte det som en facitliste til din legatsøgning, men som et supplement som du kan udvikle på og rette i efter dit temperament. Vi foreslår følgende opstilling: Forside Indholdsfortegnelse Ansøgningsskema Motivation Curriculum Vitae (CV) Budget Anbefalinger/Bilag Vi vil kort skrive om hvert element i din ansøgning og komme med konkrete tips og råd til, hvordan du skriver god og personlig ansøgning.

Forside

Forsiden på din ansøgning er det første indtryk, og den chance skal du gribe! Betragt din legatansøgning som en jobansøgning – modtageren af din ansøgning sidder med stor sandsynlighed med en stak ansøgninger, hvor personen skal udvælge et antal til bedømmelse. Sørg for at dit førstehåndsindtryk er godt og din ansøgning ikke ender i papirkurven. - Forsiden skal indeholde navn og adresse på den fond som du søger legatmidler fra – denne information skrives normalt først og venstre-justeret i toppen dokumentet. I den forbindelse kan vi varmt anbefale, at du benytter Microsoft Word eller lignende tekstbehandlingsprogram, som sikrer at du får et professionelt-udseende layout. Næste skridt er en overskrift til din ansøgning. Overskriften er hensigten med ansøgning, så vi anbefaler ”Vedr. Legatansøgning, CPR nr. (her skriver du hele dit CPR nummer og med bindestreg til de sidste fire cifre). Brødteksten på forsiden skal indeholde en tydeliggørelse af formålet med din ansøgning. Du skal klart skrive, at du ønsker at ansøge fonden/legatet om et bestemt beløb og til hvilket formål. Du skal være omhyggelig med at uddybe formålet med legatet f. eks studier i udlandet eller økonomisk hjælp til færdiggørelse af studie. Søger du studier i udlandet, så sørg for at oplyse, hvis opholdet er meritgivende og hvordan opholdet kan bidrage til din nuværende uddannelse i Danmark. Brug også tid på at forklare, kort, vigtigheden af din ansøgning og hvorfor det er relevant at tildele netop dig legatets midler.

Indholdsfortegnelse

Efter forsiden anbefaler vi, at du opbygger en indholdsfortegnelse – det kan gøres automatisk via Microsoft Word. En indholdsfortegnelse er vigtig, så læseren af din ansøgning kan finde rundt i de forskellige informationer og bilag som du vedhæfter. Sørg for at opstille dine bilag i en logisk rækkefølge, for at strømline oplevelsen for legatadministratoren.

Motivation

Motivationen er og bliver den vigtigste del af din ansøgning. Den giver dig en unik chance for at ”sælge dit projekt”. Du kan her inddrage mere personlige aspekter i din ansøgning, og samtidigt fortælle om hvad du som person ønsker at opnå med midlerne fra legatet. Sørg for at argumentere for alt hvad du fremhæver og underbygge det meste med dokumentation – så virker du enorm seriøs i øjnene på legatadministratoren. Du skal huske at sætte dit eget formål ind i en større kontekst – eksempelvis, hvad får Danmark ud af, at du tilegner dig nye færdigheder i udlandet?

Din motivation må ikke overskride én enkelt side – sørg for kun at skrive relevante ting. Hold dig fra snik-snak og irrelevante udsagn og informationer. Det er spild af læserens tid og kan i værste tilfælde medføre at din ansøgning bliver kasseret. I selve din motivation anbefaler vi at du inddrager svar på følgende spørgsmål:

 • Hvem er du som person?
 • Hvad laver du professionelt og i din fritid?
 • Hvad har du tidligere beskæftiget dig med?
 • Hvorfor ansøger du om netop dette specifikke legat?
 • Hvad kan du opnå på forskellige niveauer i dit liv (personligt, akademisk etc.)?
 • Hvorfor kan du som person opnå netop disse efterstræbelser?
 • Hvorfor kan dette legat hjælpe dig med at opnå dine mål?

Curriculum Vitae (CV)

Vedlæg dig CV som dokumentation for de akademiske og arbejdsmæssige ting du har opnået i dit liv. Opbyg dit CV som du ville gøre, hvis du skrev en jobansøgning. Husk at tilføje frivilligt arbejde og kontakt information på tidligere arbejdsgivere, der kan anbefale dig eller bekræfte dine oplysninger. Sørg for at nævne de erfaringer, som du mener fonden vil synes om. Vær taktisk og inkludér ikke alt.

Budget

Vi anbefaler at du opstiller et budget over de aktiviteter som du søger legattilskud til. Har du ansøgt et rejselegat om økonomiske midler til et studieophold, så anbefaler vi kraftigt at du opstiller et budget over rejsen. Her synes vi, at du skal inddrage udgifter til transport, flybilletter, husleje på kollegium, budget over mad, udgifter til bøger mm. Ved at opstille et budget viser du overskud, samt at du rent faktisk er langt fremme i din planlægning. Fondene kan meget hurtigt gennemskue, hvis du blæser dine udgifter markant op, så hold dig til sandheden.

Anbefalinger/Bilag

Det sidste din ansøgning mangler er anbefalinger fra arbejdsgivere, undervisere, kollegaer og andre relevante personer, som har stiftet bekendtskab med dig. Vi anbefaler at du især indhenter udtalelser fra f. eks din spansk-underviser, hvis du søger om et legat til udenlandsophold ved et spansk universitet. Vedkommende har forhåbentlig kun positive ting at sige om din personlighed og dine faglige kompetencer. Det er vigtigt, at du er ude i god tid, da en anbefaling ofte tager lang tid at skrive.

Held og lykke

Vi håber at denne lille guide til at søge legater kan hjælpe dig med at få mere ud af din tid, og lette arbejdsprocessen med at søge legater. Til slut, vil vi liste en række tips og gode råd som du altid bør have i mente, når du går i gang med at søge legater:

 • Søg først et legat, når fonden bagved indkalder til det – du vinder intet ved at være for tidligt ude
 • Legater er kun sjældent skattefrie, så du skal regne med der skal betales B-skat af legatet – rejselegater er i de fleste tilfælde skattefri
 • Har legatet et tilknyttet ansøgningsskema, så skal du benytte dette skema
 • Lav huskeliste over de legater som du søger og tjek op på det – det kan betale sig at holde sig opdateret med ansøgningsprocessen
 • Send takkebrev til fonden og evt. opgørelse over dine aktiviteter, hvis du har lovet dette i din ansøgning