Flere vil have en videregående uddannelse

Flere vil have en videregående uddannelse

Igen i år er der en stor stigning i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser. Især velfærdsuddannelserne er populære, og stadig flere ser muligheder i en videregående uddannelse. Det viser opgørelsen af årets kvote 2-ansøgninger.
Flere vil have en videregående uddannelse. Især er uddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske populære, men også uddannelser inden for it, kommunikation og økonomi får stor opmærksomhed. Dermed fortsætter de seneste års positive udvikling. Det viser opgørelsen af kvote 2-ansøgningerne for 2011. 22 procent flere har søgt ind på Undervisningsministeriets videregående uddannelser gennem kvote 2 i forhold til 2010. 20 procent flere har søgt ind på en professionsbacheloruddannelse, mens 30 procent flere har søgt ind på en erhvervsakademiuddannelse. En voksende andel af disse ansøgere er mænd. De udgør nu 37 procent af samtlige ansøgere. Det er en stigning på ni procentpoint over de seneste fem år. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen er glad for udviklingen. ”Et højt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken er en afgørende forudsætning for Danmarks fremtidige vækst og velstand. Det er derfor meget opløftende at se, at flere søger ind på de videregående uddannelser. Det gælder uddannelser rettet mod de centrale velfærdsprofessioner, men også mod det private arbejdsmarked inden for blandt andet økonomi og it. Ligeså glædeligt konstaterer jeg, at vi får bedre fat i drengene”, siger Troels Lund Poulsen. Samlet har i alt 15 procent flere søgt ind på alle videregående uddannelser end sidste år. Med få undtagelser har alle uddannelserne fået betydeligt flere ansøgninger gennem kvote 2 end i 2010. Fristen for at søge ind via kvote 2 var den 15. marts. Fristen for kvote 1-ansøgninger til de videregående uddannelser er 5. juli.
Kilde: UVM.dk