Flere universitetsfag kræver topkarakterer

Flere universitetsfag kræver topkarakterer

Der skal højere karakterer end sædvanligt til at komme ind på landets universiteter i år.
Karakterbogen skal fyldes med højere karakterer end før, hvis man ønsker at blive optaget på en videregående uddannelse i år. Videnskabsministeriets opgørelse over årets optag på de danske universiteter viser denne tendens. Charlotte Sahl-Madsen (K), som er videnskabsminister siger, at da de gerne vil have flere unge ind på universitetsuddannelserne, og der er flere der søger, bliver kravene naturligvis også højere. Samtidig er der flere af uddannelserne der kræver de helt høje karakterer af dem der ansøger om optagelse. I 2010 var der i alt 27 uddannelser, hvor kravet til karaktergennemsnittet for optagelse lå over 9,0. Det antal er steget til 36 i år. Samtidig er antallet af uddannelser med frit optag faldet. I år er der grænsekvotient på næsten halvdelen af alle universitetsuddannelserne - 47 procent - mod kun 40 procent i 2010. I alt er der i 2011 156 ud af 329 universitetsuddannelser, som har en grænsekvotient. Det samlede optag på universiteternes bacheloruddannelser er i 2011 på 25.548 studerende. Det er rekord og 2518 flere end for et år siden. Hvis man er en af de 7773 ansøgere som blev afvist, opfordrer videnskabsministeren alligevel til at man overvejer om ikke en af de andre uddannelser kunne friste. Det er enormt vigtigt at man lige overvejer et alternativ til det der var ens største ønske i første omgang, da vi har en analyse der siger, at hele 83 procent af de unge, der ikke kommer ind på deres ønskestudie, kommer videre på en anden uddannelse, siger Charlotte Sahl-Madsen. Der er stadig ledige pladser på hele 139 uddannelser. Dog arbejder videnskabsministeriet stadig på at få et helt præcist overblik over hvor mange pladser det er i alt.