Finanslovsoplæg 2012 – Mere og bedre uddannelse

Finanslovsoplæg 2012 – Mere og bedre uddannelse

Den nye regerings udspil til finanslovsforhandlinger afspejler, at S, SF og R har uddannelsesområdet som en prioritering, og udspillet understøtter en meget ambitiøs uddannelsespolitik.
På ministeriets område afsættes der samlet set flere penge til uddannelse i 2012 sammenlignet med det, der er bevilget til området på finansloven i 2011. Der kommer flere elever og kursister i uddannelse, og derfor skal der de næste to år bruges 480 millioner kroner ekstra i taxametertilskud. I modsætning til VK-regering vil denne regering ikke lade uddannelsesinstitutionerne selv betale regningen for denne aktivitetsvækst. VK-regeringen pålagde institutionerne en besparelse på 1,5 procent i 2011, som skulle bidrage til at finansiere det øgede elevtal. Denne besparelse bortfalder i 2012, hvilket betyder, at institutionerne samlet set får knap 150 millioner kroner mere i taxametertilskud. Ud over at der er afsat penge til den øgede undervisningskapacitet, uden at institutionerne behøver at slække på kvaliteten, indeholder regeringens finanslovsudspil en række andre tiltag, der skal styrke uddannelsesområdet. Det gælder blandt andet følgende: - Der afsættes en reserve til regeringens kommende folkeskoleudspil. - 500 millioner kroner til styrkelse af it i folkeskolen i 2012-2015. - Praktikpladsindsatsen forstærkes som led i regeringens kickstart: - Den nuværende praktikpladsaftale videreføres fra 2011 til 2012. - Der afsættes midler til 3.000 nye skolepraktikpladser. - Videreførelse af præmie og bonusordning, der gør, at arbejdsgivere kan modtage op til 70.000 kroner for at oprette en praktikplads. - Indførelse af sociale klausuler om praktikpladser i offentlige udbud. - Forsøg med praktikpladscentre på erhvervsskolerne. - Udviklingsprogram for styrkelse af de tosprogede elevers faglighed på 14 skoler. - Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. - Forlængelse af forsøg med gymnasieuddannelse for unge med aspergers syndrom. - Den tidligere regerings reduktion af satserne for elevstøtten til efterskoleelever afskaffes. Kilde: UVM