Finans-uddannelser er populære

Finans-uddannelser er populære

Antallet af ansøgere til de videregående uddannelser i Danmark er generelt faldende, derimod flokkes de unge om de finansielle uddannelser.
På finansøkonomuddannelsen er der 10 pct. flere optagne i forhold til sidste år, og finansbacheloren, som ser dagens lys umiddelbart efter sommerferien, har optaget 166 studerende. "Vi er glade for, at de unge ser udviklingspotentiale og karrieremuligheder i den finansielle sektor. I mange år har vi arbejdet for at skabe sammenhænge på alle niveauer i uddannelsessystemet," siger kontorchef i Finansrådet Mille Østerlund i en pressemeddelelse. Det er især positivt, set i lyset af at antallet af optagne på de korte og mellemlange videregående uddannelser er faldet med 2 pct., mens antallet på de lange uddannelser er faldet med 12 pct. I Finansrådet tror man, at det stigende optag skyldes, at de unge kan se fordelen i det tætte samarbejde, der er mellem den aftagende sektor - banker og de øvrige finansselskaber - og uddannelsesinstitutionerne. "Både i forbindelse med finansbacheloren og finansøkonomuddannelsen har aftagerne, bl.a. bankerne, været med til at definere kompetencekravene, hvilket har givet uddannelserne optimale vilkår for at udarbejde en vedkommende sammensætning af fag," skriver Finansrådet. Kilde: Børsen