Fald i antal indgåede uddannelsesaftaler og flere i skolepraktik

Fald i antal indgåede uddannelsesaftaler og flere i skolepraktik

I maj 2012 er der blevet indgået færre uddannelsesaftaler i forhold til maj 2011. Nytilgangen til skolepraktik er samtidig steget.

I maj 2012 er der blevet indgået cirka 2.800 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne. Det er et fald på 19 procent i forhold til maj 2011.

I marts, april og maj 2012 er der indgået knap 9.400 uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 11 procent i forhold til samme periode sidste år. I alt er der indgået knap 46.300 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne de seneste 12 måneder. Det svarer til et fald på tre procent i forhold til samme periode sidste år.

Nytilgangen til skolepraktik var i maj måned 2012 på godt 400 elever. Det er en stigning på 40 procent i forhold til maj 2011. Tilgangen de seneste tre måneder har været på knap 1.700 elever, hvilket er en stigning på 31 procent.

10.000 praktikpladssøgende

Der var i alt knap 10.000 praktikpladssøgende elever ultimo maj 2012. Det er en stigning på otte procent i forhold til maj 2011. Af de praktikpladssøgende elever var knap 4.500 i skolepraktik ultimo maj 2012, hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Derudover var der 5.071 praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til maj 2011.

Kilde: http://uvm.dk/