Et sabbatår formindsker studie-frafald

Et sabbatår formindsker studie-frafald

En undersøgelse udarbejdet af Det Humanistiske Fakultet på Århus Universitet viser, at studerende som ikke tager et sabbatår har 50 % større chance for at kvitte deres studie før tid.
I Undersøgelsen indgik 2.400 studerende fra de ulige årgange 2005 og 2007. Her viser undersøgelsen, at 27 % af studerende uden et sabbatår afbrød deres studier før tid. Derimod, var afbrød kun 18 % af de studerende, der havde taget et sabbatår i deres studier. Undersøgelsen drager ikke nogle direkte konklusioner om årsagerne til det lavere frafald hos studerende med sabbatår, men prodekan ved Århus Universitet, Arne Kjær, peger på, at et sabbatår kan give studerende bedre tid til at vælge det rette studie. Regeringen, med Videnskabsminister Helge Sander i spidsen, har gennemført en række stramninger på adgangskravene til videregående uddannelser. Formålet er, ifølge Videnskabsministeren, at de studerende som bliver optaget har den samme høje faglige profil, samt at skærpe det faglige fokus på uddannelserne - og dermed formindske frafaldet for videregående uddannelser. Vi, her på StudenterGuiden, mener, at årsagen til det større frafald på universiteterne skyldes en vis form for skoletræthed. Har du som studerende gået i 9 år i folkeskolen + 3 år på gymnasiet, så begynder en form for metaltræthed at slå ind. Her er det nærliggende, at tage et sabbatår og afprøve andre interesserer som ikke er direkte relateret til den boglige uddannelse. Mulighederne er mange - det kan være et praktiskophold ved en udenlandsk virksomhed, et rundrejse i Sydamerika eller andet sted i verden. Læs hele undersøgelsen