Esbjerg Fonden


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Esbjerg Fonden er et legat, der kan søges af enkeltpersoner eller en leder af en gruppe af enkeltpersoner, der udfører videnskabeligt arbejde og til videnskabelig forskning af almen betydning.


Krav

Legatet ydes som støtte for velgørende, humane eller kunstneriske formål af almen betydning. Berettiget til at komme i betragtning er personer eller institutioner hjemmehørende i Danmark, Island eller Sverige.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning om legat sendes til Esbjerg Fonden – pr. post eller mail.

Ansøgningen om legat skal indeholde beskrivelse af det projekt der søges støtte til, herunder en finansieringsplan for projektet. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysning om ansøgeres cpr.nr./cvr.nr.Uddelinger

Udbetalte legater på kr. 10.000,- og derover vil blive indberettet til skattevæsnet.