En milliard skal sikre flere praktikpladser

En milliard skal sikre flere praktikpladser

5.000 ekstra praktikpladser skal sikre, at unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse på trods af den økonomiske krise.
Regeringen vil nu afsætte en milliard kroner til flere praktikpladser, herunder skolepraktikpladser. Målet er at skaffe op til 5.000 ekstra praktikpladser i 2010. Regeringen vil søge partierne bag globaliseringsaftalens tilslutning hertil. Der foreslås oprettet op til 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2010. Samtidig skal de private og offentlige arbejdsgivere fastholdes på deres medansvar for at uddanne unge, så antallet af ordinære praktikpladser også forøges. Erhvervsskolernes mulighed for at tilbyde virksomhedsforlagt undervisning og supplerende grundforløbsundervisning foreslås udbygget med henblik på, at flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Den økonomiske afmatning har betydet, at flere unge søger uddannelse. Samtidig indgår virksomhederne færre praktikpladsaftaler. Det skaber hver dag problemer for unge, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse. I juni 2009 var der mere end 6.400 elever, der søgte praktikplads, svarende til næsten 50 procent flere end i juni 2008. Samtidig er antallet af indgåede uddannelsesaftaler faldet med 27 procent i første halvår 2009 i forhold til første halvår 2008.

Praktikpladspakken indeholder blandt andet:

1 milliard kroner til flere praktikpladser: * Det indebærer, at der kan etableres op til 5.000 ekstra praktikpladser i 2010, * herunder op til 3.000 ekstra skolepraktikpladser. * Der indledes forhandlinger med kommuner og regioner om at etablere flere praktikpladser. * De private arbejdsgivere skal også løfte deres ansvar i forhold til at uddanne en ny generation af unge mennesker. Bertel Haarder siger: "De unge står i en vanskelig situation på grund af den økonomiske krise. Derfor foreslår vi helt ekstraordinært en milliard kroner til akut hjælp til praktikpladsområdet. Men det vigtigste er den lange bane, hvor både virksomheder og det offentlige må påtage sig ansvaret for, at der er uddannet arbejdskraft, når krisen letter," siger Bertel Haarder. Regeringen vil senere komme med et samlet oplæg i forhold til gruppen af unge under 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Praktikpladspakken følger praktikpladspakkerne fra maj og juni 2009, der indeholdt følgende:

267 millioner kroner til: * Udvidelse af skolepraktik med 70 procent - 1.500 ekstra pladser i 2009 * Præmie på op til 16.000 kroner til virksomheder, der indgår en aftale om en praktikplads * 30 millioner ekstra til erhvervsskolernes opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser * Kampagne for at skaffe flere praktikpladser * Løntilskud til egu-praktikpladser på 30 kroner i timen * Staten har forpligtet sig til 10 procent flere elevpladser Disse praktikpladspakker er gennemført sammen med partierne bag globaliseringsaftalen. Regeringen vil som aftalt drøfte praktikpladspakken med partierne bag globaliseringsaftalen som led i de forestående globaliseringsforhandlinger. Kilde: Undervisningsministeriet