E-handelen i Danmark stormer frem

E-handelen i Danmark stormer frem

Internethandel har i mange år været populært, men fremgangen fortsætter, og overgår sig selv hvert år. Den store succes med E-handel hænger unægtelig sammen med den generelle vækst i landet og det stigende forbrug. Øget BNP er umiddelbart en positiv ting, men kan have store negative konsekvenser, hvis ikke arbejdsmarkedet følger med.

 

Danmark har brug for den rette mængde af kvalificeret arbejdskraft

Indkomsterne, væksten og forbruget i Danmark er steget, men danskerne sparer flere penge op nu end før finanskrisen, hvor danskerne i gennemsnit brugte mere end de ejede. Det forventes at Danskerne de næste år, forsat vil spare op, men holder dette ikke stik, vil forbruget og væksten stige endnu mere. Dette lyder umiddelbart som en positiv ting, men er det ikke, hvis arbejdsmarkedet ikke kan følge med. Virksomhederne skal være i stand til at skaffe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Sker dette ikke vil der ske en overophedning af økonomien, hvor udbuddet ikke kan matche efterspørgslen. I sidste ende vil det betyde endnu en finansiel krise. Det er derfor altoverskyggende vigtigt at virksomhederne, nu og i fremtiden, satser på rekruttering og på netop at være klar til vækst og til at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

 

Dette kan du som studerende være med til at gøre

Som studerende kan det være en skræmmende tanke ikke at vide, hvilket arbejdsmarked man uddanner sig til. Kommer man direkte i job? Eller bliver man uddannet til arbejdsløshed? Det bedste du som studerende kan gøre, er at opkvalificere dine kompetencer så meget som muligt. Du kan fx tage akademifaget Digital Markedsføring, som du kan læse mere om her: www.mindrocket.dk/digital-markedsfoering. På uddannelsen lærer du mange af de ting som virksomhederne efterspørger i stor stil. Foruden markedsføring får du også indsigt i strategi, KPI, optimering, konceptudvikling, analyse m.m. I markedsføringsdelen får du god indsigt i sociale medier, digital annoncering og søgemaskineoptimering som SEO: www.mindrocket.dk/seo-kursus. SEO er et yderst vigtigt emne, at kunne arbejde med. I fremtiden bliver det ikke mindre relevant, da det handler om virksomhedernes placeringer i søgninger og optimering af besøgende.

E-handel og det stigende forbrug

Danskernes indkomster er de sidste år i gennemsnit steget. Derfor er det også naturligt, at forbruget stiger. Danskerne bruger i denne forbindelse primært deres merindkomst på fornøjelser. Der bliver pt. brugt flest penge på beklædning, restaurantbesøg, fritid, biler og fødevarer. I denne anledning er det værd at bemærke, at en del af disse forbrugsgoder, handles online i stor stil via E-handel. Herunder især beklædning og fritid. Under fritid ligger fx rejser, som i dag primært handles via internettet. På grund af den kraftige stigning i E-handel ses det også i dag at langt de fleste af de fysiske butikker der findes, også har en webshop.