Doula uddannelser i Danmark

Doula uddannelser i Danmark

En doula er uddannet til at give andre kvinder og deres evt. partner støtte, omsorg og uvildig information under graviditet, fødsel og den første tid efter fødslen. Hun erstatter hverken jordemødre, læger eller pårørende, men er en ekstra ressourceperson, der skaber ro og tryghed undervejs. Hun tilbyder kontinuerlig støtte og omsorg i denne livstransformerende fase og arbejder for at sikre den bedst mulige fødselsoplevelse for hele familien. Læs mere om hvad er en doula

Der er i øjeblikket 3 steder man kan uddanne sig til doula i Danmark. Doulauddannelsen og Doula Mama Uddannelsen foregår begge i Storkøbenhavn, mens Doula Support Uddannelsen har hjemme i Jylland.

Fælles for uddannelserne er, at de er modul opdelt (3-6 moduler) og består af teoretisk undervisning samt et praktisk forløb. Under det praktiske forløb følger de studerende mindst to kvinder/par i graviditeten, støtter dem under fødslen og den første tid derefter. Obligatorisk supervision indgår i alle tre uddannelser. Optagelseskrav og certificering / diplomering varierer fra uddannelse til uddannelse.

Uddannelserne er ikke SU berettigede og koster i øjeblikket mellem 14.900 kr. og 17.000 kr.

Doulauddannelsen er den ældste af de tre uddannelser og blev for ca. 13 år siden bragt til Danmark af jordemoder og psykoterapeut Pia Hern. Siden 2008 ledes uddannelsen af ergoterapeut og doula Tina Wehlast Hansen. Undervisningen foregår på små hold, for at give plads til den nødvendige egen reflektion, som muliggør personlig udvikling. Der er en afsluttende/evaluerende afrunding, hvor aspiranten bevidstgøres om styrker og udviklingsområder i eget doulavirke. Doulauddannelsen afvikles indenfor et år efter opstart - læs mere på http://doulauddannelsen.dk/

Doula Support Uddannelsen er bygget op omkring og har fokus på den naturlige proces, det er at skabe, føde og passe en baby, og på hvordan der gennem alle tider har været doulaer i form af kvinder, der støttede andre kvinder og par igennem denne særlige og dybt transformerende periode i livet. Uddannelsens mål er fagligt dygtige, passionerede og nærværende doulaer, som ubetinget støtter "deres" par i de valg, der er rigtige for netop dem, hjælper dem med at finde informationer, samt er med dem under graviditeten, fødslen og i barselsperioden, og dermed skaber og sikrer doula effekten – læs mere på http://www.doulasupportuddannelsen.dk/

Doula Mama Uddannelsen lægger vægt på en naturlig tilgang til graviditet og fødsel og tilliden til kroppens iboende intelligens samt på læring i at hvile i sig selv og i sine roller - at kende forskel på at støtte og guide og på at give råd. Doula Mama uddannelsen er i højere grad noget kvinden er, end noget hun gør. Der undervises i teori om graviditet, fødslens faser, egne og andres adfærds- og tankemønstre, forståelse for begrænsende overbevisninger, kreativitet, rebozo-massage, kommunikation og etik på dybeste plan. Uddannelsen har rødder i den oprindelige DONA certificering og personlig udvikling blandt andet gennem NLP og Master coaching. Læs mere på www.doulamamachristina.com

Der findes adskillige muligheder for at supplere sin doula uddannelse med kurser bl.a. indenfor homøopati, akupressur, rebozomassage m.m.

I forhold til efteruddannelse med primær fokus på berøring før, under og efter fødslen samt bonding mellem forældrene og til barnet læs mere på https://doula-akademiet.dk/