Dette kan den nye HF-reform betyde for dig

Dette kan den nye HF-reform betyde for dig

I dag er vi efterhånden vant til, at der jævnligt sker ændringer i, hvordan vores uddannelser er støbt sammen - herunder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Derfor er nogle af ændringerne mere relevante end andre, og dette afhænger naturligvis af, hvilken situation du står i. I den forbindelse kan det dog nogle gange være en smule svært at have et overblik over, hvilke ændringer og reformer, der har en konkret betydning for dig og din nuværende situation. Når det kommer til ungdomsuddannelser, har særligt den nye reform for HF (højere forberedelseseksamen) vakt stor opmærksomhed. Men hvilke ændringer samt eventuelle fordele følger der egentlig med den nye HF-reform? Det kan du læse lidt nærmere om i denne artikel. Artiklen kan altså være relevant for dig, der overvejer at tage den 2-årige gymnasiale uddannelse HF på et HF gymnasium.

Fakta og fordele ved den nye HF-reform

  • Adgang til HF efter færdiggjort 9. klasse? Inden reformen kunne man overordnet set blive optaget på HF, hvis man havde færdiggjort sin 10. klasse med karakterer i dansk og matematik, der lå over 2,0. Hvis du ikke ønsker at tage en 9. klasse, men gerne vil tage en HF, har reformen gjort dette muligt. Med reformen er det nemlig blevet muligt at blive optaget på HF allerede efter færdiggjort 9. klasse, hvis du opfylder bestemte krav, for eksempel et gennemsnit i standspunktskarakterer på mindst 4,0.

  • Den nye opbygning på HF er ideel for dig, der har en idé om, hvilken uddannelsesvej du vil gå. Med den nye reform følger der også en ny opbygning af den 2-årige HF, hvor blandt andet praktikforløb, projektorienterede opgaver samt valg af en bestemt fagpakke giver dig mulighed for at fordybe dig i faglige områder, der interesserer dig, og som du ønsker at beskæftige dig med på din videregående uddannelse.

  • Fordelingen af timerne på det nye HF giver mulighed for mere tid mellem lærer og elev. Dette kan være til fordel for dig, der sætter pris på individuel feedback og vejledning samt faglig sparring, hvilket kan være med til at løfte dit faglige niveau.

 

Med en reform følger naturligvis en række ændringer, hvor vi har udvalgt at fremhæve et udpluk af disse. Vi håber, at du med denne artikel har fået et indblik i den nye HF-reform, og hvilke ændringer der måske kan have en betydning for dig.