Det går fremad med ungdomsuddannelser i alle regioner

Det går fremad med ungdomsuddannelser i alle regioner

Flere elever forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Andelen er steget i alle fem regioner siden 2008.
Næsten 90 procent af de elever, som forlod 9. klasse i 2010, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på næsten tre procentpoint siden 2009. De regionale tal viser, at stigningen på landsplan skyldes en stigning i alle regioner. Regionerne Midtjylland og Nordjylland ligger over landsgennemsnittet med næsten 91 procent af eleverne, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark ligger tæt på landsgennemsnittet med knap 90 procent, mens regionerne Sjælland og Hovedstaden ligger under med henholdsvis 89 procent og 88 procent. Andelen er steget i alle fem regioner siden 2008. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini glæder sig over, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at det gælder i alle regioner: ”Det er rigtig dejligt at se, at flere unge tager en ungdomsuddannelse – både for de unge selv og for samfundet som helhed. Tallene viser dog også, at der er plads til forbedringer ikke mindst i forhold til drengene og i forhold til elever med udenlandsk baggrund. Der skal vi gøre en ekstra indsats, for det er vigtigt at få alle med,” siger ministeren og henviser til indsatser som det fleksible klasseloft på 28 elever, ekstra fokus på kvaliteten af erhvervsuddannelserne samt et eftersyn af de gymnasiale uddannelser. ”Derudover skal den kommende reform af folkeskolen være med til at bane vejen for, at mindst 95 procent af de unge tager en uddannelse efter grundskolen,” siger Christine Antorini. Pigerne i alle regioner er tættere på 95 procentsmålet end drengene, og de etnisk danske elever er tættere på end elever med anden etnisk herkomst.

Tæt på målsætningen

Regeringen har en målsætning om, at 60 procent af alle unge fuldfører en videregående uddannelse. For 2010 er den forventede andel på landsplan på knap 54 procent. Tættest på målsætningen er Region Hovedstaden med godt 55 procent, som forventes at opnå en videregående uddannelse, mens 50 procent af de unge i Region Sjælland forventes at fuldføre en videregående uddannelse. Region Hovedstaden er således både den region, hvor færrest forventes at opnå en ungdomsuddannelse, og hvor flest forventes at opnå en videregående uddannelse. 51 procent af unge med anden etnisk herkomst forventes at opnå en videregående uddannelse. På regionsplan forventes det, at unge med anden etnisk herkomst i Regionerne Syddanmark og Sjælland ligger over niveauet for danske unge. Forskellen er størst i Region Sjælland, hvor næsten fire procentpoint flere unge af anden etnisk herkomst forventes at opnå en videregående uddannelse sammenlignet med danske unge. Målsætningen om, at 25 procent skal opnå en lang videregående uddannelse, er i 2010 opfyldt for de unge i Region Hovedstaden med 28 procent. Landsgennemsnittet er på knap 24 procent. Region Nordjylland ligger på gennemsnittet, mens de andre tre regioner ligger under. Region Midtjylland med knap 23 procent og regionerne Sjælland og Syddanmark med næsten 21 procent. Kilde: UVM