Den gode opgave

Det gode liv som studerende ville uvægerligt være, hvis man altid havde meget god tid til at skrive de ganske afgørende opgaver.

Her kan korrekturlæsning hos Studiekorrektur.dk være en overvejelse værd.

Det gode studieliv ville være, hvis man ikke var presset af nogen deadline.

Da ville man virkelig have tid til at forbyde sig i sit fag, og man ville utvivlsomt kunne favne bredt og detaljeorienteret.

Mange studerende kaster sig ud i studielivet med en viden om, at det kan betale sig at jagte de gode karakterer, for de kan være afgørende for et godt job på den anden side. Det kræver dog, at man gør en ihærdig indsats, og det gælder om at spidse øjnene, så man kan suge viden ud af de mange sider, man i løbet af sin studietid vender, og det drejer sig om at åbne sig op for forelæserens talestrøm og suge gode informationer ud.

Når man som studerende kaster sig ind i studielivet, er der meget, der skal læres – ganske enkelt.

Det spørgsmål, der oftest stilles, er:

  • Hvordan skriver man en god opgave?

 

Kriterier for en god opgave

Der er ikke umiddelbart noget direkte og entydigt svar på, hvad den gode opgave rummer. Derfor kan man ikke kortlægge dét, der gør en opgave perfekt, idet fagtraditioner og faglige forventninger skaber varierende grundlag og fremgangsmåder. Der er med andre ord temmelig stor forskel på at skrive en opgave inden for et humanistisk område og inden for et naturvidenskabeligt felt.

Det kan være svært at navigere i.

Der vil naturligvis altid være underspørgsmål at stille sig selv, når man skriver opgave. Det kunne gå i retning af følgende:

  • Hvordan skriver man en dybderig problemformulering?
  • Hvordan fanger man læseren allerede i indledningen?
  • Hvordan lyder den gode konklusion?

 

Den faglige del og det sproglige perspektiv

Når man skriver en opgave, er det virkelig vigtigt at forholde sig til fagets studieguide, for her vil forventninger, formalia og særlige fokuspunkter i forhold til bedømmelse af opgaven stå skrevet meget tydeligt.

Når man snakker med sin vejleder, vil den faglige del af opgaven være i centrum, utvivlsomt. Her bliver man som studerende sporet ind på, hvordan man skriver sig ind i den fagtradition, man befinder sig inden for, og man vil som studerende ganske sikkert blive skolet i, hvordan man fagligt set skriver. Det er den akademiske tone, der holdes i hævd.

Her kommer du som studerende på banen for at demonstrere din faglige viden, og her får du mulighed for at synliggøre den viden, du har opnået igennem dit studie op til opgaven.

Det forventes slet og ret, at du som studerende allerede er ferm udi det sproglige perspektiv af en opgave:

  • Du skal kunne sætte komma uden fejl!
  • Du skal kunne stave alle ord i hele ordbogen korrekt!
  • Du skal kunne formidle skarpt og direkte med en sproglig præcision, der slår censor omkuld! 

Det er simpelthen forventningen, for der bliver ikke brugt tid på at undervise i de sproglige spidsfindigheder.

Hvis du ved, at du kan blive bedre i dette forhold, er det et selvstudie, der skal stables på benene, og hvem har tid til det?

Det kræver en indsats, for pokker, ved siden af det at være fuldtidsstuderende!

Stiller du dig af til spørgsmålet, om du har fuldstændigt styr på kommatering, på stavning og på at formulere sætninger så skarpt, at man kan skære sig på dem af ren og skær fascination? 

Lad os fortælle dig, at karaktergivningen meget ofte beror på den sproglige saft og kraft.

Fejl i forhold til kommatering og til stavning samt – ikke mindst – sløret formidling trækker gevaldigt ned.

Det er erfaret – det er en fejlkilde af rang. 

Hvad kan jeg gøre som studerende for at ramme et bedre sprogligt perspektiv på min opgave?

For vil du ikke gerne have topkarakter for den opgave, du har arbejdet så benhårdt og fokuseret med?

 

Korrekturlæsning af opgaver

Det er her, korrekturlæsning af studieopgaver kommer ind i billedet.

Studiekorrektur.dk er i den henseende de studerendes bedste ven!

Her kan du bestille korrektur på din opgave. Det kan være, du er ved at skrive en SRP-opgave. Det kan være, du er fordybet i en bacheloropgave, måske er det et speciale, du skriver. Studiekorrektur læser korrektur på studerendes opgaver, og det er værd at bemærke, at du som studerende ikke skal tænke på, at prisen kan være hindringen.

De udvalgte professionelle korrekturlæsere har selv læst på universitetet, og de er helt indforståede med, at det er vigtigt, at der er tale om billig korrektur for studerende.

Derfor er det sidepriser, der arbejdes med. Du kan få korrekturlæst din SRP-opgave for 349,50 DKK, eksempelvis. 

Korrekturlæsningen foregår online.

Du bestiller korrektur, og en af de professionelle freelancekorrekturlæsere går i gang med korrekturlæsningen af din opgave.

Du kan reservere tid til korrektur, når du kender din opgavedeadline, og på den måde kan du sikre dig, at der er sat tid af til netop din opgave.

 

Er korrekturlæsning lovligt?

Du reflekterer måske over retningslinjen med hensyn til korrekturlæsning.

  • Må man bestille korrektur på sin opgave via et korrekturselskab/-bureau?
  • Er korrekturlæsning i det hele taget lovligt?

Der er et svar på det spørgsmål: JA! 

Korrekturlæsning har altid været en meget lovlig og ligefrem temmelig korrekt tilgang til finpudsningen af en opgave.

Det er en meget anbefalet praksis at vælge en uvildig person til at læse korrektur på en opgave, man har skrevet.

Der ændres ikke noget i det faglige af opgaven, så der er klare linjer på den front.

Mange undervisere anbefaler direkte, at du booker korrekturlæsning af din opgave.

Det er nu engang sådan, at man altid som skrivende person stirrer sig blind på sin opgave, og man får derpå svært ved at rette sin opgave igennem. Der må friske øjne til. Det er typisk disse øjne, der fanger kringlede sætninger samt stave- og tastefejl.

Tidligere har det været afgørende, at man havde en sprogekspert i sit netværk for at kunne gøre brug af denne fremgang og derigennem skabe et sprogligt godt afsæt for sin opgave.

Hos Studiekorrektur har man gjort det muligt for alle studerende i Danmark at være med. Prisen er lav, og alle kan bestille korrektur.

Det er muligt at bestille korrektur på engelsk og på dansk, samtidig med at der også er mulighed for at hjælpe med tysk korrektur på opgaver, eksempelvis.