Chr. Kabels mindefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

3. kvartal


Beskrivelse

Den fond kan søges til studieophold og uddannelse ved højere læreanstalter (universiteter og handelshøjskoler).


Krav

Legater kan søges til:

Studieophold ved landets højere læreranstalter – universitet, handelshøjskole etc.

Kan ansøges af personer med bopæl i eller med tilknytning til de tidligere Ringkjøbing og Holmslands kommuner.

Tilknytning til den tidligere Ringkøbing eller tidligere Holmslands kommune skal uddybes med forældres bopæl - ansøgers skolegang og evt. anden tilknytning til områderne.

Dokumentation for optagelse/påbegyndt studie forventes vedlagt af ansøgeren.

Af hensyn til myndighedskrav skal personnummer vedlægges.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema kan rekvireres ved at sende frankeret (A5) svarkuvert til:

Legatbestyrelsen v/ advokat Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8
6950 Ringkjøbing.


Eller anmode om et ansøgningsskema på mail til: mk@advokat-blj.dkAnsøgningsfrist

Ansøgningen skal være fondet i hænde senest d. 1. september.


Kontakt

Adv. Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8
6950 Ringkøbing