Brug for alle unge er med, når frivilligheden fejres

Brug for alle unge er med, når frivilligheden fejres

Når Københavns Kommune den 5. oktober 2012 fejrer Frivillighedens Dag, er konsulentenheden Brug for alle unge nomineret i to kategorier.

45 procent af alle danskere udfører frivilligt arbejde. Og potentialet er endnu større, viser en ny undersøgelse, som YouGov har gennemført for Momentum. Det vurderes, at 55 procent af dem, der ikke er frivillige i dag, er åbne overfor at blive det.

Når Københavns Kommune fredag den 5. oktober 2012 slår dørene op til rådhusets festsal for at fejre Frivillighedens Dag, er Ministeriet for Børn og Undervisnings konsulentenhed Brug for alle unge repræsenteret i to af de nominerede partnerskaber:

    Det første Partnerskab, Fremtidsværkstedet, er et samarbejde mellem Ressource Center Ydre Nørrebro, Brug for alle Unge og UU-København. Fremtidsværkstedet kobler læring og fritidsaktiviteter sammen for børn og unge i alderen 13-24 for at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer, så de unge rustes til at starte og gennemføre en uddannelse.

    Frivillige laver lektiehjælp i Ressource Centerets åbne læringsrum, Ung-til-ung-ambassadører bliver klædt på til at sprede budskabet om uddannelse til andre unge i uformelle miljøer, og de unge i Haraldsgadekvarteret kan søge midler til selv at igangsætte uddannelsesfremmende aktiviteter for deres kammerater.
    Lektier Online er også nomineret i kategorien Årets Partnerskab.
    Ved hjælp af frivillige kræfter giver Lektier Online online lektiehjælp til udsatte børn og unge fra boligområder som Mjølnerparken og Tingbjerg. Brug for alle unge har været med til at idéudvikle fra pilotprojekt til landsdækkende lektiehjælp.

    Lektier Online er et samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Statsbiblioteker og Styrelsen for biblioteker og Medier.


Fremtidsværksted og lektiehjælp

Inddragelse af frivillighed udgør en hjørnesten i Ministeriet for Børn og Undervisnings konsulentenhed Brug for alle unges arbejde. Både lokalt i landets udsatte boligområder og på nationalt plan, hvor frivillige kræfter bliver inddraget i for eksempel etablering af lektiecaféer og rollemodelindsatser.
 

Fakta om Brug for alle unge

Brug for alle unge er en udgående konsulentenhed, som er forankret i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Brug for alle unge arbejder for, at flere unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører en ungdomsuddannelse. Den primære målgruppe er etniske minoritetsunge i alderen 13-20 år, som er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Brug for alle unge arbejder både med rådgivning og udvikling af indsatser på nationalt plan samt i udvalgte lokalområder. Her arbejdes intensivt med flere aktiviteter samtidig og fokus er på at styrke både personlige, sociale og faglige kompetencer hos de unge.

Kilde: UVM