Arbejdsløshed efter studiet delt op på uddannelsesbaggrunde

Arbejdsløshed efter studiet delt op på uddannelsesbaggrunde

Der er stor forskel på om du vælger at tage en humanistisk uddannelse eller en uddannelse indenfor sundhed. Det ved det fleste nok også godt, men der er netop kommet nye arbejdsløsheds-tal på de vigtigste uddannelsesretninger, som vi her vil præsentere for dig.

 

Har du valgt at læse i en sundhedsorienteret retning, så er du blandt de heldige, hvor kun 10 % går ledige. De næstheldigste er de samfundsvidenskabelige, hvor kun 11 % af de uddannede går ledige.

I midterfældet finder vi de naturvideskablige og teniske retninger, der hver især har 14 % og 17 % ledighed blandt de uddannede.

Helt i bunden finder vi humanister, der døjer med en arbejdsløshedsprocent på 18 %.