Adalbert Gade og Hustrus Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Hidrørende fra overskuddet for 2008 er der nu kr. 100.000,- til uddeling. Legatet kan søges af alle studerende ved Københavns Universitet.

Find flere legater i vores legatsektion


Af legatfundatsen kan fremhæves: “Legatet bliver at uddele i ikke for små portioner efter stipendieudvalgets bestemmelse, f.eks. svarende til differencen mellem de af Statens Uddannelsesstøtte for det enkelte støtteår fastsatte stipendie- og egenindtægtsbeløb, eller såfremt ansøgeren ikke agter at søge stipendium gennem Statens Uddannelsesstøtte, et tilsvarende beløb, som kan suppleres med indtægter fra erhvervsarbejde”.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den 16. april 2009, kl. 12.


Uddelinger

Svar på de indgivne ansøgninger vil blive givet således, at de, der er kommet i betragtning ved uddelingen, modtager meddelelse direkte fra SU-kontoret, medens de, der ikke er kommet i betragtning, ikke modtager sådan meddelelse, men henvises til meddelelse i Universitetsavisen eller på ovennævnte hjemmeside, hvor der midt i september vil blive givet nærmere oplysninger om det uddelte beløb og antallet af studerende, der er kommet i betragtning.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K