Aalborg Gymnastikforening af 1884’s studierejse-legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Aalborg Gymnastikforening af 1884’s studierejse-legat kan søges af en idrætsudøver fra en af SIFAs medlemsforeninger til en studierejse eller et studieophold i ind- eller udland med det formål at dygtiggøre sig inden for sin idræt. Det er en betingelse, at pengene anvendes til dette formål.


Hvordan søges legatet?

En kortfattet ansøgning med beskrivelse af, hvad legatet søges til – og forsynet med en anbefaling af formanden for legatansøgerens idrætsforening – indsendes til SIFA, hvis bestyrelse gennemgår ansøgningerne og udvælger legatmodtageren – gerne i samråd med en repræsentant for AG.Ansøgningsfrist

SIFA bekendtgør muligheden for at søge legatet i nyhedsbrev til klubberne hvert år i passende tid før ansøgningsfristen, som fastsættes til omkring den 1. marts.


Uddelinger

Legatet uddeles i portioner af kr. 10.000 pr. år.

Legatet uddeles omkring AG’s stiftelsesdag, den 1. april, ved en lille sammenkomst, eventuelt afholdt i legatmodtagerens forening.