5 Tips til en mere positiv arbejdsplads

5 Tips til en mere positiv arbejdsplads

Enhver leder ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor produktiviteten er stor og sygefraværet er småt. Der er lavet undersøgelser på området, og eksperter er af den klare overbevisning, at miljøet på en arbejdsplads, har stor indflydelse på de nævnte faktorer. Det kan være en fordel for ledere at benytte sig af redskaber inden for positiv psykologi.

Positiv psykologi er små træk et udtryk for, hvordan der skabes velvære og derudover hvilke forudsætninger, som skal være opfyldt for t løfte niveauet af produktivitet.

 

1.    Hvad virker?

Det kan være en fordel at fokusere på de områder på en arbejdsplads, som har en positiv indvirkning på medarbejderne. Det kan derfor være en fordel at afsætte noget tid, hvor alle på arbejdspladsen skriver alle de positive ting ved arbejdspladsen ned. Hvorefter disse kan evalueres. Det er ærgerligt at komme til at justere på områder, som har en positiv indvirkning. Derfor er det en god ide at give medarbejderne mulighed for, at give udtryk for de positive områder.

 

2.    Giv en masse ros!

Det har en positiv psykologisk indvirkning at give medarbejdere ros. Da det kan fungere som en stor motivationsfaktor i sig selv.

Derfor er det til stor fordel at fokusere på styrker, fremfor svagheder. Der er ingen grund til at presse medarbejderne for meget i retning af områder som de er dårlige til, så hellere sætte andre på opgaven. Undersøgelser peger i retning af, at det har en positiv indvirkning på folk at blive rost for det de er gode til. Dermed har dette indflydelse på både produktivitet og glæden ved at være på en given arbejdsplads.

 

3.    Giv plads til fleksibilitet

Det kan være farligt at have en firkantet måde at drive en virksomhed på. Medarbejderne skal gerne føle sig trygge ved at tage nogle korte pauser i løbet af dagen, da dette i sig selv kan have en positiv indvirkning på koncentrationsevnen. Menneskehjernen er slet ikke bygget til at arbejde konstant uden pauser, i alt for længe af gangen. Derfor har pauser en positiv indvirkning på produktiviteten. Pauser er dermed lig med glade medarbejdere, og du kan glæde dig over et øget produktivitetsniveau.

Du kan med fordel deltage under disse pauser, eller lægge op til at der skal afholdes en kort pause. Du kan med fordel tage alle dine medarbejdere i hånden en gang om dagen, og gå en kort fællestur. Det er tegn på god ledelse.

 

4.    Være opmærksom på belønning

Det kan være en fordel for dig som leder, at sørge for at påskønne dine medarbejdere på andre måder end på end økonomisk belønning. Det kan have en positiv indvirkning på medarbejdere at blive sendt på spændende kurser, som har til formål at uddanne. Fortunakurser, er et glimrende alternativ at overveje. Der er her en masse kurser at vælge mellem, med fokus på forskellige spændende fokusområder.

 

5.    Sørg for gode arbejdsforhold

Noget som også kan have en god psykologisk og ikke mindst også positiv fysisk indvirkning, er gode fysiske arbejdsforhold. Sørg for at kontoret hvor dine medarbejdere tilbringer det meste af dagen er indrettet hyggelig og ikke mindst praktisk også. Undersøgelser har vist, at det har en positiv indflydelse på produktivitet, hvis et kontor er indrettet hjemligt. Office2go er et godt sted at kigge på inventar, som kan løfte produktiviteten på arbejdspladsen.

Det er derudover også vigtigt, at der på arbejdspladsen bliver benyttet portaler, og systemer, som er brugervenlige. Alt afhængig af branchen, findes forskellige portaler og systemer, med forskellige fokusområder. Clio er et godt eksempel på en portal, som har til formål at forbedre en række punkter inden for undervisningsområdet.