Syddansk Universitets Forskningsfond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet
Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

At yde tilskud til universitetsformål, der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud.


Krav

Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. ph.d.-studerende, post doc.'er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur.

Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med ph.d.-studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges.


Hvordan søges legatet?

Indkaldes hvert år i oktober måned ved opslag på Campustorvet, Odense, opslagstavler i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Flensborg.

Ansøgning med bilag skal fremsendes i 10 eksemplarer.Ansøgningsfrist

Se via opslag.


Kontakt

Campustorvet, Odense, opslagstavler i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Flensborg.