Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens mindefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Legatets fulde navn er Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens mindefond for studerende fra Vordingborg sogn, Vordingborg landsogn eller Kalvehave sogn.


Krav

Ansøgning om studiehjælp fra ovennævnte fond, der yder støtte til unge studerende, der har påbegyndt et studium enten på Danmarks Tekniske Universitet eller ved Københavns Universitet, som er døbt og konfirmeret i et af ovennævnte sogne, og hvis hidtidige studier har vist lovende resultater, indgives til DTU eller Universitetets stipendieadministration på den pågældende uddannelsesinstitutions ansøgningsblanket, eventuelt hertil på samme blanket senest den 15. oktober 2008.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning indsendes til:
LEGATBESTYRELSEN
V/ advokat Jesper Popp
Københavnsvej 28
4760 VordingborgAnsøgningsfrist

15. oktober