Sådan undgår du at dø som ung i trafikken

Sådan undgår du at dø som ung i trafikken

Antal døde i trafikken svarer til, at der styrter 1 passagerfly hver anden dag. Dette fortæller helt klart noget omkring, hvor et stort problem sikkerhed i trafikken er, og hvor mange mennesker der på daglig basis omkommer i trafikken. Denne statistisk skal være faldende i de følgende år, og politikkerne i de forskellige partier har alle holdninger til, hvordan antallet af døde i trafikken skal minimeres. Her i artiklen får du informationer omkring trafiksikkerhed samt du får 3 råd til, hvordan du som ung undgår at dø i trafikken.

 

  1. Tag hensyn til dine medtrafikanter og undgå ulykker

Venstres trafikordfører Kristian Lorentzen mener, at egoisme og hensynsløshed i trafikken hos både cyklister og billister er med til at påvirke denne statistik negativt. Kristian Lorentzen er en af de stærke kræfter bag dem, som ønsker sætte en stopper for dette, hvilket han blandt andet mener, skal ske ved hjælp af uddannelse og kampagner. Han udtaler, at unge mænd, der med vilje tager chancer i trafikken, er de farligste. De har større tendens til at vise hensynsløshed i trafikken, samtidig med at deres egoisme er farlig. Hvad end det handler om at køre lidt for stærkt, i påvirket tilstand med enten alkohol eller stoffer i blodet. Derfor er et råd til dig som ung, som vil holde dig sikker i trafikken: vær ikke egoistisk i trafikken, da dette kan ende med at koste dig eller dine medtrafikanter livet. Du vil helst ikke være med i statikken som viser, at hensynsløse mænd er de farligste i trafikken. Så tag hensyn i trafikken, så du kan være med til at gøre vejene mere sikker.

 

  1. Overhold trafikregler for at mindske risikoen for ulykker

Hvis du ønsker at forholde dig sikker i trafikken, er det væsentligt at overholde diverse trafikregler og at være opmærksom, så kan du være med til at forebygge ulykker. Kommissær i Mobilitet og Transport i EU, Matthew Baldwin fortæller, at der i mange årtier har været forbedringer i trafiksikkerhed. Denne fremgang er nu stoppet, idet vi forbliver på samme niveau. Dette skal der gøres noget ved, for at mindsker antallet af ulykker. EU har prøvet at skabe større trafiksikkerhed, blandt andet med hensyn til regler for kørekort samt en EU mobility week, hvor de har haft fokus på cykling og gående. Yderligere vil EU arbejde med en implementering af blandt andet autobremser i alle nye biler, som skal være med til at skabe større sikkerhed. En af måderne hvorpå man kan forbedre sikkerheden i trafikken, er at bruge data til at finde grunden til skader. Dette kan eksempelvis være at folk i Letland kører uden sele bagi bilen, og folk på landet i Sverige drikker alkohol og kører i bil. Disse data skal være behjælpelige i måden til at finde årsagen til ulykkerne, hvor man derudfra kan lave forbedringer. Så selvom der i nogle år har været en stopper for forbedringer i forhold til antallet i ulykker i trafikken, kan du bedre sikre dig i trafikken ved at være opmærksom. 70-80 % af alle døde i trafikken er ”svage trafikanter”. Disse svage trafikanter indebærer blandt andet børn, skolepatruljer samt ældre mennesker. Derfor er det særdeleshed de unge mænds hensynsløshed og egoisme i trafikken, der er farlig, idet disse svage trafikanter er dem, som oftest bliver dræbt i trafikulykkerne. I 2018 var der 25.047 døde i trafikken i Europa. Pas derfor ekstra godt på de svage i trafikken, da det er dem, der er mest udsat.

  1. Følg med i kampagner og lyt til dem

Der bliver løbende lavet nye kampagner og tiltag, som skal gøre trafikanterne mere opmærksom på trafiksikkerhed. Jesper Sølund, DRSC, har brugt data fra de andre EU-lande til at kunne planlægge og implementere de seneste forbedringer. Her er der i særdeleshed lagt vægt på chaufførenes opførsel, og at de skal køre ordentligt i trafikken og tage hensyn. Yderligere skal man få flere til at køre på de såkaldte ”low risk” veje som motorveje, samt at man fjerner ”black spots” ved hjælp af rundkørsler og hastighedsmåling. På denne måde kan man undgå, at folk kører for stærkt og herved undgå potentielle ulykker. Derudover skal 0. – 5. klasser i skolerne og 18 – 25-årige uddannes ved hjælp af forskellige programmer, som skal gøre de unge mere bevidste om diverse risici i trafikken. Dette var også en af Kristian Lorentzens synspunkter, idet han også mener, at uddannelse skal være med til at afvikle de unge mænds egoisme og hensynsløshed i trafikken. Jesper Sølund fortæller, at kampagnerne virker, og dette både er med hensyn til brug af sele, hastigheden i trafikken og diverse distraktioner, når man kører bil. Derfor er det en god idé for dig som ung at følge med i disse kampagner og tag dem til dig, når du befærder dig i trafikken. Et godt eksempel er kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”, som netop har fokus på, at man skal være fokuseret når man er i trafikken og ikke skal have forstyrrelser undervejs eksempelvis i form af en mobiltelefon.

Det er vigtigt som cyklist at være sikker i trafikken

Mange unge menneskers fortrukne transportmiddel er cyklen. Derfor er det som ung også ekstra vigtigt at have styr på sikkerheden i trafikken, når man er cyklist. Klaus Bondam fra Cyklistforbundet fortæller, at det er vigtigt at have den holistiske tilgang til problemet. Med dette menes, at man ikke blot kigger kun på selve trafikken, men at man også kigger på miljøet blandet med trafik. Klaus Bondam lægger vægt på, at uddannelse af børn har en positiv effekt på sikkerhed i trafikken, og at han mener dette er en vigtig del af Danmarks succes i trafiksikkerhed. Børnene bliver blandt andet uddannet med hensyn til et såkaldt ”cykelkørekort”, hvor de unge bliver undervist i, at man skal tage hensyn i trafikken, og hvordan man orienterer sig ordentligt i trafikken. Han mener, at cykling er vigtigt med hensyn til den mentale sundhed, og at der skal mere fokus på cyklister. 39% af danske husstande ejer ikke en bil, og derfor er cyklen ofte et foretrukket transportmiddel for mange danske familier. I København er de gået fra 50 km til 350 km i cykelstier fra 1912 til i dag, hvilket helt klart fortæller noget om, hvor stor en procentdel af befolkningen, der cykler rundt. Men det er også vigtigt at være yderst påpasselig i trafikken, når man cykler, da man her også er en del af de svage trafikanter, som er størst udsat. Mette Heering Pontoppidan fra Codan understreger blandt andet, at reflekser i trafikken har stor betydning for sikkerheden. Når man anvender en refleks, har billisten 10 sekunder til at reagere i stedet for blot 2 sekunder, når de kører 50 km/t. I Aalborg er målsætningen for 2040, at der ingen døde eller alvorligt tilskadekommen er i trafikken. Det skal være lettere at cykle og gå rundt i trafikken, og at der ingen alkohol er involveret i trafikken. Som cyklist er det vigtigt du sørger for at overholde trafikreglerne, have lys på cyklen og huske en refleks, for at du på denne måde er mere sikker i trafikken.

Sådan sker de fleste ulykker
Som tidligere nævnt er de mest udsatte i trafikken svage trafikanter, som udgør hele 70-80% af alle døde i trafikken. Én af de største dræbere i trafikken er de, som er egoistiske og ikke tager hensyn til deres omgivelser, som oftest er i form af unge fyre. Dette sker blandt andet, fordi de kører for hurtigt, kører med alkohol eller stoffer i blodet, eller fordi de er distraheret, mens de kører bil. Derudover sker de fleste uheld imellem biler og cykler i kryds, hvor bilerne overser cyklisterne. Der er ikke kun tale om egoisme med hensyn til billister, men også med hensyn til cyklisterne, hvor det også er ekstremt farligt, at de ikke tager hensyn i trafikken. Både for deres egen skyld, men også for deres omgivelser, hvor en uopmærksom cyklist kan være grunden til en trafikulykke.

Hvad kan jeg gøre, for at være mere sikker i trafikken?
For at der sker mindre ulykker i trafikken, er det væsentligt, at man gør, hvad man kan, for at være mere sikker i trafikken. Hvad end du er gående, cyklist eller billist er det væsentligt, man er opmærksom på, at man er sikker i trafikken, både for ens egen skyld men også for ens medmenneskers skyld. Overordnet set er noget af det vigtigste i trafikken, at man ikke er egoistisk og kun tænker på sig selv. Man skal tage hensyn til sine medtrafikanter og ikke have for travlt i trafikken. Overhold de forskellige trafikregler, vær ikke påvirket, når du kører og kør bil, når du kører bil. Det vil sige, du ikke skal være distraheret af eksempelvis en telefon, som også er en stor dræber i trafikken, idet man herved ikke er opmærksom på trafikken. Sørg som cyklist for at have ordentligt lys og reflekser på, så bilerne kan se dig. På denne måde kan du som ung undgå at dø i trafikken.