Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse

Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse

Den store stigning i ansøgertallet til de videregående uddannelser afspejles i optagelsestallene. Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse i år.
I dag modtager 30.812 personer brev om, at de er optaget på en videregående uddannelse under Undervisningsministeriet. Det er 2.529 flere end sidste år svarende til en stigning på 9 procent. Stigningen i optaget er især sket inden for det samfundsfaglige område, hvor man blandt andet finder uddannelserne til socialrådgiver, administrationsøkonom og professionsbachelor i offentlig administration. Her er 28 procent flere studerende kommet ind i år i forhold til sidste år. Også på det økonomisk-merkantile, det tekniske og det pædagogiske område er optaget steget markant. Flere kan således i fremtiden kalde sig handelsøkonom, serviceøkonom, energiteknolog, bygningskonstruktør eller pædagog. Andelen af mænd blandt de optagne på Undervisningsministeriets uddannelser stiger en smule. Fra at udgøre 33 procent i 2006 udgør de i dag 39 procent. Andelen af mænd er i den periode især steget på de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser, som traditionelt har været populære blandt kvinder. Til trods for, at der er en tendens til, at de unge gerne vil læse i storbyerne er fordelingen af optagne over hele landet fastholdt. Det er positivt og helt i tråd med regeringens politik om at sikre regional uddannelsesdækning i hele landet. Den store søgning har desværre resulteret i, at mange ikke har fået deres ønsker opfyldt. Dem, der er blevet afvist, opfordres til at se på beslægtede uddannelser eller til at søge ind andre steder i landet, hvor der måtte være ledige pladser. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen er tilfreds med tallene. ”Det er positivt, at vi fastholder tendensen, at flere og flere optages hvert år. Det er en forudsætning for bevarelsen af vores velfærdssamfund, at vores unge får en uddannelse. Jeg noterer mig derfor også, at optagelsen på de tekniske og økonomisk-merkantile uddannelser er steget. Det betyder, at de private arbejdsgivere i de kommende år kan se frem til eksempelvis flere diplomingeniører, energiteknologer og handelsøkonomer. Det er positivt, da det i de kommende år i høj grad er det private erhvervsliv, der skal trække os helt ud af krisen,” siger Troels Lund Poulsen. Kilde: UVM.dk