Peter og Emma Thomsens Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Ikke specificeret


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

1. kvartal
3. kvartal


Beskrivelse

Stipendiestøtte kr. 60.000,- udbetalt i rater af kr. 5.000,- pr. måned tildeles til hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlige personer fra Danmark eller Landskrona, som har dansk indfødsret, henholdsvis svensk medborgerret, således at disse efter bestået studentereksamen eller endt skolegang optages som studerende ved en af følgende institutioner:


Alle universiteter  i Danmark
Copenhagen Business School
Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Det jyske  Musikkonservatorium
Det kgl. Danske Kunstakademi
University College Sjælland
Statens Scenekunstskole
Lunds Universitet


Legatet ydes ikke direkte til udlandsophold, men det er tilladt, at en legatar i studieforløbet tager et semester i udlandet. I pågældende tilfælde tager bestyrelsen konkret stilling til, om legatet opretholdes eller ej for dette semester.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema kan downloades fra legatets hjemmeside:www.thomsenslegat.dk.

Ansøgningen indsendes til:
Peter & Emma Thomsens legat
Vester Farimagsgade 6 4.sal
1606 København V.Ansøgningsfrist

31/1 og 30/9