Overretssagfører Rigenstrup og Valborg Rigenstrups Mindelegat


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af jurastuderende ved Københavns Universitet, således at de mest lovende og mest trængende foretrækkes.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den 16. april, kl. 12.


Uddelinger

4 portioner á kr. 8.000 er ledige.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K