Nye diplomuddannelser inden for design og digital kommunikation

Nye diplomuddannelser inden for design og digital kommunikation

Nu er der mulighed for at videreuddanne sig inden for to områder i konstant udvikling. Undervisningsministeren har godkendt to diplomuddannelser i henholdsvis design og business samt e-konceptudvikling.
Designbranchen har efterspurgt videreuddannelse, der kombinerer design med business. Det ønske imødekommes nu med en ny diplomuddannelse i netop design og business. Virksomheder og organisationer, der ønsker nyudvikling eller forbedring af deres digitale kommunikationsløsninger, kan til gengæld hilse den nye diplomuddannelse i e-konceptudvikling velkommen. Ud over de to diplomuddannelser har undervisningsminister Troels Lund Poulsen godkendt to nye udbud af eksisterende uddannelser. Erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) udbydes nu på Erhvervsakademi Kolding. Diplomuddannelsen i vurdering udbydes nu på Erhvervsakademi Aarhus. Undervisningsministeren fremhæver, at de nye diplomuddannelser og udbud bidrager til at udvide bredden og diversiteten inden for diplomuddannelserne. "Udviklingen inden for designbranchen og den digitale kommunikation går hurtigt. Det er vigtigt, at uddannelserne understøtter denne udvikling og bidrager til nytænkning og bedre løsninger. Diplomuddannelserne har i 2011 gennemgået en større revision, og de nye uddannelser er resultatet af den tætte dialog og kontakt mellem uddannelserne og erhvervslivet, som afspejles i revisionen. Uddannelserne henvender sig til færdiguddannede, der vil videreudvikle sig inden for en branche med et stort vækstpotentiale," siger Troels Lund Poulsen. Diplomuddannelserne er videregående efter- og videreuddannelse på bachelorniveau målrettet voksne med uddannelse og erhvervserfaring. Diplomuddannelsen i design og business udbydes af Københavns Erhvervsakademi i Hellerup. Diplomuddannelse i e-konceptudvikling udbydes af Københavns Erhvervsakademi i København. Mere information om indhold og udbud findes på www.diplomguiden.dk. Kilde: UVM.dk