Ny skriftlighed i gymnasierne – et fælles ansvar

Ny skriftlighed i gymnasierne – et fælles ansvar

Udveksling af erfaringer var på menuen, da Uddannelsesstyrelsen afholdt konference om skriftlighed i de gymnasiale uddannelser. Konferencen afsluttede første runde af projektet ”Ny Skriftlighed”, der skal styrke gymnasieelevers skrivekompetencer.
”Wauw, hvor er det her bare spændende. Jeg føler, jeg går herfra som en bedre forsker i faglighed og skriftlighed i gymnasiesektoren.” Sådan opsummerede Nikolaj Frydensbjerg Elf, adjunkt ved Syddansk Universitet, sine indtryk fra Uddannelsesstyrelsens konference ”Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser – hvordan gør vi?” Nikolaj Frydensbjerg Elf giver sine indtryk fra dagenNikolaj Frydensbjerg Elf giver sine indtryk fra dagen. Siden 2010, hvor første runde af projekt ”Ny Skriftlighed” indledtes, har elleve skoler, skolenetværk og foreninger gennemført udviklingsarbejder, eksperimenteret med pædagogiske former og udvekslet erfaringer. På konferencen fremlagde nogle af projektets involverede deres erfaringer fra det arbejde og konkrete ideer til det skriftlige arbejde for resten af sektoren, der var mødt talstærkt op.

Hvad nyt er der i skriftlighed?

Nikolaj Frydensbjerg Elf peger på, at skriftlighed naturligvis er velkendt i mange fag, men skriftlighed som et fælles projekt for alle er nyt. Det er derfor vigtigt, at viden bliver delt på tværs af fag og på tværs af skoler. For Nikolaj Frydensbjerg Elf er projekt ”Ny Skriftlighed” særligt vigtigt, da det tager afsæt i de helt aktuelle samfundsmæssige og kulturelle vilkår, der blandt andet er præget af nye kommunikationsteknologier og digitalisering.

Udfordringer for skriftlighed i gymnasierne

Udviklingen af ny skriftlighed i gymnasierne står over for en række udfordringer, når alle fag skal arbejde med skriftlighed. Og det er også en udfordring at etablere en fælles terminologi, når en redegørelse i matematik ikke altid er det samme som en redegørelse i dansk. Pædagogisk leder Lone Bjørndal Thomsen fra Roskilde Katedralskole nikker genkendende til udfordringerne og uddyber: ”Fagene er enige om frustrationerne over elevernes manglende skriftlige færdigheder. Fagene er også enige om, hvad god skriftlighed er, men der er stor uenighed, når det handler om, hvordan man skal gå til arbejdet med skriftlighed. Vi har forsøgt at udnytte fagenes enighed til at overkomme fagenes uenighed.” Trine Rhein-Knudsen og Lone Bjørndal Thomsen fra Roskilde Katedralskole fortalte om udfordringerne i arbejdet med skriftlighedTrine Rhein-Knudsen og Lone Bjørndal Thomsen fra Roskilde Katedralskole fortalte om udfordringerne i arbejdet med skriftlighed.

Skriftlighed på skemaet er ledelsens ansvar

Vil andre skoler arbejde med skriftlighed, har første runde af projektet ”Ny Skriftlighed” vist, at arbejdet begynder med at se skrivning som et organisatorisk projekt og et ledelsesmæssigt ansvar. Det er desuden nødvendigt at samarbejde på tværs af de forskellige faggrupper og at udvikle individuelle progressionsplaner.

Fakta

Uddannelsesstyrelsens konference ”Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser – hvordan gør vi?” blev afholdt onsdag den 26. oktober 2011 på Mulernes Legatskole i Odense. Konferencen indeholdt oplæg om strategi for arbejdet med skriftlighed i gymnasierne og udfordringerne undervejs. Tre workshopper satte fokus på konkrete værktøjer til det skriftlige arbejde og afslutningsvis delte adjunkt ved Syddansk Universitet Nikolaj Frydensbjerg Elf sine indtryk fra dagen. Kilde: UVM