Norden samarbejder om uddannelse og forskning

Norden samarbejder om uddannelse og forskning

Når Danmark i 2010 overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd, fokuseres der på uddannelse og forskning.
De nordiske uddannelser er af høj faglig kvalitet, og nordiske unge er efterspurgte verden over for deres personlige og faglige færdigheder. Med en fælles nordisk indsats kan uddannelserne blive endnu bedre. I 2010 overtager Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. Som formandsland fokuserer Danmark på Norden som uddannelses- og forskningsregion. Omdrejningspunkterne er sprog, talent og kreativitet. Målet er, at de nordiske landes uddannelses- og forskningsmiljøer kan måle sig med verdens bedste og tiltrække, uddanne og fastholde dygtige, internationale studerende og forskere. Tirsdag den 8. december udgiver Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet et sektorprogram, som bygger videre på Danmarks overordnende formandskabsprogram, ”Norden i fremdrift”. Undervisningsminister Bertel Haarder ser frem til overtagelsen af formandskabet. ”Sammen kan vi nå meget længere end hver for sig. Vi har ikke bare et sprogligt fællesskab, som vi bør bevare og udnytte. Vi har også et kulturelt fællesskab og en fælles tradition for uddannelse af høj kvalitet. Vi skal gøre en fælles indsats for at fastholde unge i uddannelserne, udvikle talenter og ikke mindst vække flere børn og unges interesse for naturvidenskab,” siger han. Videnskabsminister Helge Sander glæder sig til at udvikle et stærkt forskningssamarbejde mellem de nordiske lande. ”Det nordiske samarbejde er med til at koordinere en fællesnordisk indsats i forhold til fælleseuropæiske forskningsfaciliteter og ikke mindst opgradering og opbygning af forskningsfaciliteter i nordisk regi. Jeg glæder mig til at videreføre arbejdet i 2010,” siger Helge Sander. Danmark vil gøre en indsats for, at flere vælger den naturvidenskabelige uddannelsesvej. Landenes erfaringer med, hvad der virker, drøftes på en konference om talentudvikling og kreativitet i uddannelse og forskning inden for naturvidenskab. En sprogkampagne skal gøre det nordiske sprog- og kulturfællesskab mere synligt og fange børn, unge og deres læreres interesse for de skandinaviske sprog. Landenes gode erfaringer skal i det hele taget deles og de gode eksempler udbredes – det gælder blandt andet i de praktiske/musiske fag. Børn og unge med særlige behov skal gennemføre deres skolegang og uddannelse med et godt resultat. En undersøgelse skal sammenligne landenes specialundervisnings- og støttetilbud til børn i grundskolen, og en konference skal afklare, hvilke modeller der virker bedst. Der er fokus på frafald i uddannelserne, og her har de nordiske lande meget at lære af hinanden. På forskellig vis forsøger de at få flest muligt til at gennemføre en uddannelse. De tiltag skal der i fællesskab arbejdes videre med. Erhvervsuddannelserne skal anerkendes over alt i Norden, og mulighederne for et udvidet samarbejde om professionsbacheloruddannelserne inden for velfærdsområdet skal undersøges. Samarbejdet om livslang læring skal styrkes gennem forskellige strategier. I universitetsuddannelserne skal der arbejdes videre med nordiske masterprogrammer, hvor Danmark vil forsøge at skabe en arbejdsdeling mellem de nordiske lande, så de små universitetsfag kun udbydes enkelte steder. I april vil der derudover blive afholdt en konference om profilering af nordiske styrkepositioner inden for de videregående uddannelser og forskning i globale sammenligninger. På forskningsområdet vil Danmark i tæt samarbejde med det øvrige Norden markere de nordiske landes rolle i det europæiske forskningsrum. Det vil blandt andet ske ved at bruge den store fællesnordiske topforskningssatsning inden for klima, miljø og energi. Kilde: Undervisningsministeriet