Mere end 3.000 har valgt en sikrere vej på arbejdsmarkedet.

Mere end 3.000 har valgt en sikrere vej på arbejdsmarkedet.

Hvert år er der tusindvis af arbejdsløse som går rundt og søger og søger uden at kunne få det job de søger. Mange af dem ender først på dagpenge og derefter i kontakthjælpssystemet. Efterhånden, som flere og flere unge mennesker bliver mere og mere veluddannede bliver chancerne for at få et job, eller i hvert fald bare et nogenlunde rimelig job reduceret kraftigt. Arbejdspladserne flytter ud af landet og meget personale bliver erstattet af robotter. Der er dog stadig nogle brancher, hvor en robot ikke har fundet indpas endnu. Disse brancher har behov for nogle personligheder, der har overblik, kan arbejde med betroede og juridiske opgaver og som kan handle selvstændigt.

Branchen der stadig har brug for menneskelig håndtering af papirer og abstrakte overvejelser er større end man lige skulle tro. Det er alt lige fra medarbejder i et forsikringsselskab, hos en ejendomsmægler eller i en bank over til kontoransat hos politiet, inkassofirmaer eller som sekretær for en advokat.

Som du sikkert har gættet, så er titlen på denne type medarbejder advokatsekretær. Det er ikke en uddannelse der er ligeså kompleks som en advokat eller jurist, men du får alligevel en del juridisk viden, for at kunne bestride rollen som advokatsekretær. Uddannelsen som advokatsekretær kan du få hos Jurainstituttet, hvor det er nogle af de bedste undervisere i branchen der tilbyder deres ekspertise.

Er du selv en af dem der ikke kan finde et job og har søgt og søgt uden held? Får du altid afslag når du søger et job fordi de fleste andre ansøgere har mere erfaring, er yngre eller bedre uddannelse? Føler du det er din tur til at have held med jobsøgningen når du sender ansøgninger ud?

Så tag uddannelsen som advokatsekretær på Jurainstituttet.

 

Hvor er du nu?

For at studere hos Jurainstituttet, kan du have mange forskellige forudsætninger.

Det har ingen betydning hvilken uddannelse eller baggrund du har i forvejen - du kan have mere eller mindre erfaring, være mand som kvinde, ung som ældre. Det gør ingen forskel og vilkårene er lige for alle.

Den eneste forudsætning er at du har et ønske om en fremtid med mere indsigt. Du kan sagtens være i arbejde allerede og tage uddannelsen på deltid. Enten har du et job, hvor du varetager forskellige funk­tioner på et advokatkontor eller i en afdeling med juridiske kompetencer - eller også arbejder du på at få det.

Din ambition er at arbejde med alle de mange muligheder som juraen giver - og du vil lære af de bedste.

Det er vigtigt at du føler dig klar til at ville lære at kende til de begreber der findes i den juridiske verden og du egentlig hellere vil være kontoruddannet end akademisk uddannet.

 

Hvad indeholder uddannelsen som advokatsekretær?

Uddannelsen er delt op i kategorier alt efter hvilken type du er. Hvis du blot vil have noget af det grundlæggende viden som det kræver i de fleste jobs, så er Jura Basis et godt startsted.

 

Jura Basis:

Denne uddannelse er tiltænkt de, som ønsker en grundlæggende viden om jura. Der bliver undervist på et niveau, som alle kan følge med på. Du behøver ikke være kontoruddannet for at tage uddannelsen, men du har måske en fordel når du skal søge job efterfølgende, hvis du har en kontoruddannelse.

Jura Basis uddannelsen kommer omkring følgende områder:

Familieret
Juridiske forhold for samboende, ugifte eller gifte. Særlige forhold når der skrives ægtepagter, samt viden om separation, skilsmisse og bodeling.

Dødsbobehandling
Hvad sker der når nogen dør? Hvem har ret til arven og hvordan deles det, hvis der ikke er skrevet testamente? Desuden lærer du at oprette testamenter og livsforsikringer. Denne del af uddannelsen giver også gode muligheder for at arbejde i forsikringsselskaber eller banker. Der arbejdes også med hvorledes boafgifter og boskifte generelt foretages og behandles.

Ejendomshandel
Ved køb af en ejendom er udarbejdelsen af kontrakten i fokus. Herunder også tinglysning af skøde og introduktion til den digitale tinglysning.

Retssager
Du bliver undervist om hvordan retssystemet virker og hvordan en retssag foregår. Hvordan føres bevis, appel og hvilke principper der er for retssagsbehandlingen.

Inkassosager
Her lærer du hvordan man behandler inkassationer, forlig og sager hvor fogeden er inddraget.

Tvangsauktion over fast ejendom
Inden en ejendom kommer på tvangsauktion starter et langt forløb omkring auktionsbegæringen. Dette forløb får du et nærmere kendskab til hvordan det hænder.

Aftale- og selskabsret
Aftaleloven er et helt kapitel for sig, med fokus på erhvervslivet. Du lærer hvordan man opretter forskellige selskabsformer og hvordan en indehaver eller andelshaver hæfter. Desuden bliver du undervist i den store selskabsreform.

Lejeret
Hvis du kommer til at have med bolig og ejendomme at gøre efterfølgende, vil du nyde godt af dette kursus, som handler om hvorledes en lejers rettigheder er og hvor grænsen går for vedligeholdelse og mangler, samt manglende betaling af husleje.

Derudover bliver du undervist i sekretærfunktionen og forståelsen af de juridiske termer og sprogbrug, samt gode råd til en vellykket eksamen.

Jura Plus
Er du den hardcore type der satser 100% på en specialiseret uddannelse til juridisk assistent, så er det Jura Plus du skal vælge. Det er til dig, som allerede har erfaring indenfor området og er det nærmeste du kommer en jurist uddannelse uden at tage den.

På denne uddannelse får du et udvidet kendskab til mange af de samme områder som på Jura Basis, så du får et indgående kendskab til emnerne.

Familieret
Du bliver undervist om hvorledes det forholder sig med børnebidrag, underholdningsbidrag, hvordan vilkårene for separation og skilsmisse er når ægteskabet brydes. Derudover lærer du om bodeling og pensionsrettigheder.

Dødsbobehandling arv/skifte
Når et fællesbo skal skiftes eller arves af slægten, så kan testamenter fortolkes på mange måder. Derfor lærer du at fortolke sådanne dokumenter og formulere en beskrivelse, som ikke kan mistolkes

Funktionærret
Her får du kendskab til reglerne omkring ferie, sygdom, barsel, graviditet, opsigelse og fyring.

Lejelovgivning og ejendomsadministration
I dette kursusfag bliver du undervist i særlige lejeretlige begreber så som opsigelse af lejemål, samt eventuelle tvister omkring lejemålet. Du bliver også undervist i reglerne omkring lejeforhøjelser og varmeregnskaber, samt hensættelser til vedligeholdelse og fremleje.

Ejendomshandel
Der bliver holdt fokus på købsaftalen og de bilag der skal udarbejdes, tinglyses og deklareres. Herunder også udarbejdelse af refusionsopgørelser, pantebreve og hvorledes det hele skal finansieres. Derudover arbejdes der videre med den digitale tinglysning.

Gældsbreve, forældelse og køb
Alt hvad der har med gældsbreve at gøre så som overdragelse og forældelsesfrister. Derudover bliver du undervist i købelovens regler, som blandt andet indeholder købesummen, hvad der menes med levering og hvilke regler der er inden for det, samt risikoovergang og misligholdelse.

Straffesager, retssager og inkassosager
Du får et indgående kendskab til grundlovsforhør og varetægtsfængslinger, samt sigtelser, tiltaler og anklager. Du lærer også hvordan en straffesag bliver behandlet og hvordan man søger appel, samt bevisførelse.

Tvangsauktion
Her lærer du om grundlaget for selve auktionen og forberedelsen heraf. Du bliver undervist i hvordan man opsætter en salgsopstilling og bekendtgør auktionen.

Aftale- og selskabsret
Der er her et yderligere indgående kendskab til Aftaleloven. Det er blandt andet de mange forskellige selskabsformer, hvordan man beskytter kreditorer, laver aktionæroverenskomster og vedtægter.

Konkurs og gældssanering
I forbindelse med ovenstående kommer du også til at stifte bekendtskab med insolvens, konkurs og gældssanering. Du lærer hvilke betingelser der skal være til stede for at der er tale om en konkurs. Du lærer hvordan man behandler boet, hvordan konkursen bliver omstødt og hvordan et regnskab udarbejdes.

Retskilder
Du får et indgående kendskab til lovgivningen, EU-retten og Folkeretten. Du lærer også hvordan civile søgsmål bliver håndteret.

Erstatningsrest og forsikringsret
Hvem har ansvaret? Hvordan forsikrer du dine rettigheder og hvem skal betale erstatning hvis nogen overskrider disse rettigheder? Det lærer du om i dette fag.

Kontrakters indgåelse og indhold
Særligt i musikbranchen er der fokus på kontrakter da disse kan indeholde mange særregler for den enkelte musiker. Du lærer hvordan du ser en ugyldig kontrakt og hvilke løfter der er indgået i kontrakten og hvilke der kan undgås.

Køb og salg af løsøre (også internationalt)
Hvad er dine rettigheder når du køber løsøre? Hvad er forpligtelserne? Er der nogen misligholdelse eller kan aftalen ophæves? Dette lærer du om i dette fag på uddannelsen. Du lærer også forskellen på om det er internationale bestemmelser eller hvilken lovsamling der skal bruges. Det handler om både Incoterms, CISG og lignende.

Immaterialrettigheder
Ophavsretten er det vigtigste for opfindere og musikere. Men særligt inden for musik er de immaterielle rettigheder relevante da musik ikke er et fysisk produkt du kan tage og føle på og da det let kan kopieres. Der er fokus på patenter såsom design- og varemærkepatenter, brugsmodeller og mønsterrettigheder.

 

Der er meget mere info at finde på Jurainstituttets hjemmeside. Men hvis du er træt af arbejdsløshed eller blot ønsker at skifte branche for at opnå en mere spændende karriere, så er advokatsekretæruddannelsen helt klart en god mulighed.

En af de store fordele ved at tage uddannelsen som advokatsekretær er at du ikke behøver at være tilknyttet et bestemt område eller sidde i et undervisningslokale. Det er faktisk muligt at tage uddannelsen via e-learning. Men hvis du godt kan lide en mere direkte kommunikation, så kan du vælge at tage uddannelsen enten i Aarhus eller København.

Klik ind på siden for at læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her.