Ludvigsens Legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Studerende kan søge om støtte til videre uddannelse. Støtte kan gives til unge, der socialt, økonomisk eller på anden måde er særligt vanskeligt stillet.


Krav

Det er en betingelse, at de unge har vist særlige evner for videreuddannelse. Uddannelsessøgende, der er over 30 år eller i øvrigt har en uddannelse allerede, kan ikke få støtte. Der gives ikke støtte til studierejser.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Ludvigsens Legat.

Ansøgning sendes til:

E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat
Att. Marianne Sinding
Ankestyrelsen Tlf.: 33 41 12 89
Amaliegade 25, postboks 9080

Oplysninger om tidligere skolegang, uddannelse (kopi af eksamensbeviser bedes vedlagt), og eventuel beskæftigelse, samt eventuelt supplerende bemærkninger, herunder om afvigelser fra det normale uddannelsesforløb:Ansøgningsfrist

1. juni


Uddelinger

Der kan gives støtte under hele uddannelsesforløbet. Der gives støtte for ét studieår ad gangen. Der skal søges særskilt for hvert år. Der gives højst 10.000 kr. i støtte om året.


Kontakt

E-mail: mas@ast.dk