Lektor Hender og hustrus Legatfond


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Lektor Hender og hustrus Legatfond indeholder en del krav som du skal opfylde for at kunne søge legatet.


Krav

Fortrinsret til studenter fra Bornholms Amtsgymnasium og Kalundborg Gymnasium, hvor legaterne uddeles til dimittender, der i ansøgningsåret består studentereksamen eller højere forberedelseseksamen og ikke er fyldt 22 år og fortsætter studiet ved universitetet eller højere læreanstalt og dimittender fra EUC Nordvestsjælland, Handelsgymnasiet i Kalundborg (tidligere Kalundborg Handelsskole og Kalundborg Erhvervsskole), hvor legatet kan søges indtil 3 år efter, at du har bestået basisuddannelsen. Du må ikke være over 30 år. Du er forpligtiget til at fortsætte sin handelsmæssige uddannelse ved højere handelshøjskole i Danmark eller udlandet.


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger indsendes til de enkelte skoler.Ansøgningsfrist

Skal ansøges inden: 1. juni.

Uddelingstidspunkt: ultimo juni.


Uddelinger

Der uddeles årligt ca. 75.000 kr. Ansøgningsskema rekvireres på nedenstående adresse.


Kontakt

Legatbestyrelsen

J. Hagemann-Petersens Alle 22
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 63 56/59 45 51 00
Fax: 59 51 17 55

E-mail: klbadm@eucnvs.dk
Hjemmeside: www.eucnvs.dk