Legat til økonomisk vanskeligt stillede


Tilhører uddannelsesgruppen

Ikke specificeret


Grundlaget

Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Furesø Kommune har oprettet et fælleslegat for sociale formål i Furesø Kommune med et antal legatportioner til uddeling til borgere i kommunen.


Krav

Legatets formål er at yde hjælp til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende ud over den støtte, som lovgivningen giver mulighed for. Legatportioner bliver fortrinsvis tildelt økonomiske vanskeligt stillede, hovedsa­geligt enlige forsørgere.


Hvordan søges legatet?

Du skal udfylde og sende et ansøgningsskema til Furesø Kommune. Klik videre på knappen i bunden for at komme videre til Furesø Kommunes hjemmeside, hvor ansøgningsskemaet kan downloades.

Send din ansøgning til:

Furesø Kommune
Socialsekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse.Uddelinger

Legaterne bliver uddelt i december måned.