Landsretssagfører af Assens, A. M. Andersen og hustrus legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Økonomisk trængende


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af trængende juridiske og medicinske studerende ved Københavns Universitet.


Krav

Fortrinsret til legatportionerne har studerende, der stammer fra Assens Kommune, og endvidere studerende, der er blevet studenter på Odense Katedralskole.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn.Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være SU-kontoret i hænde senest den 16. oktober kl. 12.

Ansøgning indsendes til:
Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K


Uddelinger

Ca. 14 portioner á 15.000 kr. er ledige.